رادیو پیام کانادا: طرح ترور اعضای رهبری حزب حکمتیست توسط سازمان زحمتکشان را محکوم میکنیم!

در تاریخ هفتم دسامبر ۲۰۱۸، شورش خراسانه از پیشمرگان سابق سازمان زحمتکشان در شبکه اجتماعی فیسبوک و در یک برنامه زنده پرده از طرح ترور تعدادی از کادرهای رهبری حزب کمونیست کارگری – حکمتیست از جانب دفتر سیاسی “سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران” در سال ۲۰۰۵ برداشت. این نشان از پتانسیل و ظرفیتهایی است که چنین احزابی در حذف مخالفین سیاسی خود دارند.
هنوز جزئیات طرح این ترور و اینکه چرا بعداز گذشت ۱۳ سال این طرح افشا می شود روشن نیست ولی این از اهمیت این موضوع نمی کاهد. ما ضمن تقبیح و محکوم کردن طرح تروریستی افشا شده اخیر معتقدیم که اینگونه جریانت را باید طرد نمود.

رادیو پیام کانادا

۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …