راه مقابله با اقتصاد ورشکستۀ رژیم – سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

نقدینگى در ایران درپایان سال گذشته به مرز ٨ هزار تریلیون تومان رسید. بنا به خبرهاى درج شده در مطبوعات ایران، آمارهاى  جدید بانک مرکزی که روز یکشنبه ۱۷ تیرماه منتشر شده، حاکى از آن است که در دوره ریاست جمهورى رئیسی، حجم نقدینگی بیش از دو برابر شده است. با توجه به آمار ارائه شده، نقدینگی تولید شده در دوره دولت رئیسی از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران تا زمان استقرار دولت سیزدهم بیشتر است.

نقدینگی مهمترین عامل تورم است و این شاخص در ایران، ناشی از چاپ افسارگسیخته پول بدون پشتوانه از طرف بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت انجام می‌شود. اینکه چاپ پول بدون پشتوانه باعث کاهش ارزش پول و به این اعتبار افزایش قیمتها و تورم میشود دانسته عمومى است. اما مکانیسم تورم و به این اعتبار مهار آن پیچیده تر از فرمان هاى حکومتى است که یک عمر مردم از دهان خامنه اى و شرکا شنیده اند.

فاکتورهاى اقتصادى تعدیل تورم نه در دستور کار رژیم اسلامى است و نه ابزار چنین کنترل هایى را در اختیار دارد. به عبارت ساده درآمد سالانه کشور بیشتر از آنکه خرج مردم شود، مصرف یک لیست بلند بالاى اقدامات نظامى، مذهبى، تروریستى فقط براى سر پا نگه داشتن ابزارهاى سرکوب، تحمیق و کنترل مردم در ایران و منطقه شده و میشود. دیگر تمامى ناظران سیاسى و اقتصادى جدى در حوزه سیاست ایران بر سر سیاسى بودن فلاکت اقتصادى در ایران متفق القول هستند. آنچه از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است این واقعیت است که رژیم در هر دو حوزه سیاسى و اقتصادى زمین گیر شده است. تحمیل فقر بیشتر به مردم در شرایطى است که نارضایتیهاى اجتماعى هر چند سال یک بار تمامى بود و نبود رژیم را زیر سوال میبرد.

در چنین اوضاعى که بحران سیاسى و اقتصادى تمامى حوزه هاى حیاتى رژیم را زیر فشار قرار داده است تغییر مهره هایى مانند رییس جمهور و رییس مجلس و غیره، هیچ معادله جدى در ساز و کارهاى اجتماعى  سیاسى و اقتصادى را تغییر نخواهد داد.

راه حل تغییرات سیاسى جدى در مسیر حل بنیادی همه معضلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مدتها است اعلام شده و مردم حکم خود را برای خلاصی از این اوضاع صادر کرده اند. تغییراتى که نشانى از رژیم بر جای نخواهد گذاشت.

اینرا هم بخوانید

قاتلان ١٨ تیر ١٣٧٨ و قاتلان امروز- سینا پدرام

١٨ تیر، سالگرد یکی از روزهای جنبس دانشجویی در تاریخ معاصر ایران است. چه اتفاقی …