رسوایی جنسی رهبران مذهبی

«پاپ ژوزف راتسینگر که هشت سال رهبر کلیسای کاتولیک بود ابتدا منکر حضور خود در نشست مربوط به سوء استفاده‌های جنسی کشیشان از کودکان شد، اما پس از علنی شدن صورتجلسه نشست مجبور شد اعتراف کند که دروغ گفته است».


در هفته‌های گذشته بار دیگر این مساله انعکاس وسیعی در رسانه‌ها یافته و فشار برای «خلع لباس» این پاپ در میان کلیساییان بالاگرفته است. کلیساها و رهبران آن نیز با رسوایی جنسی و اخلاقی بیشتری مواجه شده‌اند.
مساله به افشای حداقل ۵۰۰ مورد سوء استفاده جنسی از کودکان توسط صدها کشیش در چند دهه قبل برمیگردد. پاپ در نشستی برای بررسی این مساله در سال ۱۹۸۰ حضور داشته اما علیرغم رو شدن جنایات کشیش‌ها علیه کودکان، کشیش پدوفیل را ارتقاء‌ مقام داده است. چند سال بعد خود او نیز بدلیل این سوابق درخشان! بالاترین مقام کلیسا یعنی رهبر جهانی کلیسای کاتولیک را کسب کرد. این واقعه به تنهایی کل ماهیت کلیسا و رهبران آن و فسق و فجور و بیرحمی آنها را به دنیا نشان داد. بی‌جهت نیست که آمار رشد خداناباوری و ترک کلیساها به دهها میلیونها نفر در سال رسیده است. سوال واقعی اما این است که چرا علیرغم اینهمه جنایت علیه کودکان هیچ دولتی نه دولت آلمان و نه دول فرانسه که آمار تکان دهنده تری در مورد تجاوز کشیش ها به کودکان در فرانسه منتشر کرده اندهیچکدام حاضر به کشاندن کشیش ها و این پاپ دروغگو، که تلاش کرده جلو روشن شدن حقایق را بگیرد، به دادگاه نشده اند؟ چرا با کلیسا و مقاماتش مماشات میکنند؟ چرا با پاپ و کشیش ها مانند هر شهروند دیگری برخورد نمیکنند؟ چرا حقوق ویژه ای برای آنهاقائلند؟‌


در مورد ایران و سایر کشورهای اسلام زده این مساله حتی ابعاد به مراتب عمیق تری دارد. در این کشورها آیت الله ها و حکومت های اسلامی تجاوز به کودکان را به قانون مقدس اسلام تبدیل کرده اند و در نتیجه تجاوز شرعی به کودکان در ابعاد میلیونی صورت میگیرد.


مردم غرب در قرون گذشته مسیحیت را از قدرت انداختند و دست کلیسا را کم و بیش از زندگی‌شان قطع کردند و امروز باید با بقایای آن همچون حقوق ویژه برای کلیساها و پاپ ها بجنگند. اما در کشورهای شرق زده و پیشاپیش آنها در ایران، انقلاب عظیمی برای پایان دادن به صنعت فاسد و سراپا جنایت اسلام و حکومتهایش از سالها قبل شروع شده و با قدرت جلو میرود. سرعت فرار از مذهب و بطور مشخص مذهب اسلام نیز بارها از سرعت فرار از مسیحیت بالاتر است.

اینرا هم بخوانید

مانور خامنه‌ای و لبیک حزب دمکرات کردستان- اصغر کریمی  

خالد عزیزی سخنگوی حزب دمکرات کردستان ایران در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحا اعلام کرد …