زنده باد جنبش زنان، گامی دیگر به پیش!

یادداشت روز

امروز جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ مسابقه ی لیگ برتر بسکتبال در استادیوم تبریز برگزار شد. در این مسابقه که تیم های مهرام و شهرداری تبریز رو در روی هم بازی می کردند، زنان  حضور داشتند.

این یک اتفاق ساده نیست. این همان اتفاقی است که زنان شجاع ایران سال هاست برای آن مبارزه کرده اند. کمپین هایی مانند ” استادیوم برای همه ”  برای رفع تبعیض جنسی،  در سال های اخیر توانست مبارزه و اعتراضات جانانه و پیگیرانه ای را در شبکه های اجتماعی ساماندهی کند. زنان در این مبارزه و اعتراض، همراهی بخشی از مردان و ورزشکاران و مردم را جلب کردند.

جنبش زنان، جمهوری آپارتاید اسلامی را در منگنه  تسلیم قرارداده است. زنان در مبارزات حجاب برگیران نیز عقب نشینی هایی را به رژیم کهنه پرست تحمیل کرده اند. این موفقیت های پیاپی نشان می دهد که اگر جنبش های اعتراضی چند گام به جلو بردارند، رژیم دست به عقب نشینی میزند.

جمهوری مفلوک اسلامی کشتی اش به گل نشسته است و تا غرق شدن چند قدم بیشتر نمانده است. زنان می دانند که با به باد دادن روسری ها و حجاب برگیران و دوچرخه سواری و کوبیدن بر مطالبه ی ورود به ورزشگاه ها، حکومت نفس بریده را به زانو در آورند و زمینه را برای یک خیزش سراسری و سرنگونی انقلابی این نکبت تاریخ آماده تر کنند.

انقلاب آینده و پیش رو، بدون پیشگامی زنان، انقلابی ناتمام خواهد بود.

جمعه 20 بهمن 1396 – 9 فوریه 2018

اینرا هم بخوانید

سیل و زلزله: خانه خرابی برای مردم، سود برای دزدان حاکم

انترناسیونال 809 چند روز  پس از فروکش کردن سیلاب ها، روحانی و اطرافیان دولتی اش …