سازمان ملل: نزدیک به یازده میلیون افغان در داخل و بیرون از افغانستان آواره هستند

تعدادی از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده اند

کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که حدود سه چهارم همه پناهندگان جهان از پنج کشور؛ افغانستان، سوریه، ونیزویلا، اوکراین و سودان جنوبی هستند.

نشریۀ نیو هیومنتریان(New Humanitarian) که در سال ۱۹۹۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده، در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مهاجرین روز پنجشنبه (۲۰ جون) منتشر شده می گوید که حدود ۱۰.۹ میلیون افغان مجبور به ترک خانه هایشان شده اند که اکثریت آنها در داخل افغانستان آواره هستند یا به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان پناهنده شده اند.

براساس این نشریه، تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۴۳.۴ میلیون بی جا شده در جهان وجود داشت، اما تا پایان ماه می سال ۲۰۲۴ رقم بی سابقۀ ۱۲۰ میلیون تن جبراً از مناطق اصلی شان بی جا شدند. رادیو آزادی

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …