سخنان ارزشمندی از “ماکسیم گورکی”

سخنان “ماکسیم گورکی” نویسنده انقلابی روسیه در ۱۰۵ سال پیش!
? در جهان سه گونه دزد هست!
١- دزد معمولی
٢- دزد سیاسی
٣- دزد مذهبی


? و اما دزدان معمولی کسانی‌اند که؛
پول،
کیف،
جیب،
ساعت،
زر و سیم،
وسایل خانه‌ و…….شما را برای سیرکردن شکم‌شان می‌دزدند!


?دزدان سیاسی کسانی‌اند که؛
آینده،
آرزوها،
رویاها،
کار،
زندگی،
حق،
حقوق،
دسترنج،
دستمزد،
تحصیلات،
توانایی،
اعتبار،
آبرو،
سرمایه‌های ملی شما
و حتی مالیات شما را می‌دزدند و چپاول می‌کنند!
و شما را در سیه‌روزی و بدبختی نگه‌ می‌دارند…


? دزدان مذهبی کسانی‌ هستند که؛
این دنیای زیبایتان را،
جرات اندیشید‌ن‌تان را،
علم و دانش‌تان را،
عقل و خِردتان را،
جشن و شادمانی‌تان را،
سلامتی تن و روان‌تان را،
دارایی‌ و مال‌تان را
و …… می‌دزدند!
و تازه یک چیزهایی نیز به شما گران می‌فروشند!
مانند
بهشت،
خرافات،
جهل،
غم،
اندوه،
سوگواری،
افسردگی و…………!
دزدان مذهبی با سخنان فریبنده ،
باغِ بهشت را به شما نشان می دهند
و دروغ می‌گویند،
می‌فریبند،
سواری می‌گیرند
شما را در فرومایگی ، فقر ، بدبختی ، نکبت و……..
نگه می‌دارند!


? تفاوت جالب اینها اینجاست که؛
دزدان معمولی،
شما را انتخاب می‌کنند،
اما شما دزدان سیاسی را انتخاب می‌کنید!
همینطور شما دزدان مذهبی را انتخاب کردید
و به آنان ارج می‌نهید
و بزرگ‌شان می‌دارید………..!
تفاوت دیگر و بزرگتر اینکه؛ دزدان معمولی؛
تحت تعقیب پلیس قرار می‌گیرند،
دستگیر می‌شوند،
شکنجه می‌شوند،
شلاق می‌خورند،
زندان می‌روند،
دست‌ و پایشان را به چپ و راست می‌بُرند،
تحقیر می‌شوند و…….! اما دزدان سیاسی و مذهبی؛
هر دو توسط قانون و پلیس حمایت و محافظت می‌شوند!
پست و مقام بالاتری میگیرند، زور می‌گویند،
ستم می‌کنند
و از شما طلبکار هم میشوند و…….!
✍ سخنرانی “ماكسيم گوركى” نويسنده نامدار روس در کانون نویسندگان روس در سال ۱۹۱۶ مسکو

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …