سخنرانی حمید تقوائی در اختتامیه پلنوم ۴۹ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران- ۱۸ آذر ۹۷

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها