سقط سالانه۴۰۰ هزار جنین بصورت غیرقانونی

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت: سالانه حدود ۴۰۰ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران روی می‌دهد که معادل یک سوم زادو ولدهای سالانه کشور است.تسنیم

اینرا هم بخوانید

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد …