سه خبر از اعتراضات کارگران بخاطر نپرداختن دستمزدها

 

 

تجمع صد کارگر در مقابل کارخانه سیمان مسجد سلیمان 

 روز یکشنبه دوم دیماه ۹۷ حدود یکصد نفر از کارگران کارخانه سیمان مسجدسلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود در مقابل این کارخانه تجمع کردند. این کارگران چندین ماه دستمزد خودرا طلب دارند.

 

 تجمع کارگران شرکت کاوش در اعتراض به ممانعت از حضورشان در کارخانه

صبح روز ٢ دی حدود ۸۰ کارگر واحد سازنده مخازن تحت فشار «کاوش» (سانکا) در قزوین، در اعتراض به جلوگیری کردن  مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود آنان به محل کارشان در مقابل کارخانه تجمع کردند. به گفته کارگران پیش از این کارخانه حدود ۲۰۰ کارگر داشت که شهریور ماه سال جاری حدود ۵۰ تا ۶۰ کارگر با اتمام قرارداد کارشان اخراج شدند.  کارگران شرکت کاوش دستمزد آذر ماه را نگرفته اند و هر یک از آنان براساس سوابق کاری خود، سنوات را از کارفرما طلبکارند.

 

تجمع کارگران شهرداری آبادان

روز ١ دی ماه کارگران شهرداری آبادان در ادامه اعتراضات متوالی خود در یکماه اخیر به خاطر  پرداخت نشدن ٤ ماه دستمزدشان مقابل شهرداری تجمع کردند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ دی ۱۳٩۷، ٢٣ دسامبر ۲۰۱۸

 

2 Anhänge

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …