شاپور احسانی راد: زندان و پرونده سازی برای کارگران فولاد و هفت تپه بشدت محکوم است

مافیای حکومتی با گروگان گرفتن، کار، نان و معیشت و منزلت کارگران فولاد و هفت تپه، سقف تحمل آنها را طاق و بحد انفجار رسانده است، بیش از یک ماه اعتصابات و تجمعات کارگران در کف خیابان در شوش و اهواز که فریاد نان و کار سر دادند و صدای خود را نه تنها به مردم ایران بلکه به کل مردم جهان رساندند  نشان میدهد که حکومت فقط و فقط باید پاسخ مطالبات آنها را بدهد. چندین هزار خانواده، بقای زندگیشان در گرو تداوم اشتغال، تولید و سر پا نگه داشتن دو مرکز صنعتی کلیدی هفت تپه و گروه ملی فولاد است. اما مافیای حکومتی راه سرکوب ، زندان ، سلول انفرادی و پرونده سازی کارگران را در پیش گرفته است.
 بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و چهل و سه  نفر از کارگران فولاد که در مدت اسارتشان در سلولهای انفرادی تحت فشارهای روحی و روانی وضرب و شتم  قرار گرفتند و برای ایجاد وحشت و ارعاب کارگران و خانواده هایشان و کل جامعه پرونده سازی و زدن اتهامات واهی در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته است، نشان از ناتوانی اراده دولت و حکومت از حل اوضاع پیش آمده در هفت تپه و فولاد و کل صنایع کلیدی کشور دارد که در طی ده پانزده سال اخیر اکثریت کارگران، با این معضل درگیر بودند و در برابر همه این فشارها، سرکوب ها و بگیر و ببندها هرگز عقب ننشسته اند و روز به روز  انسجام و اتحاد کارگران برای گرفتن حقوق انباشته خود بیشتر شده است، طبقه کارگر ایران بگیر و ببند ، زندان، ضرب و شتم ، سرکوب و تحت فشار دادن قرار دادن روحی، روانی و جسمی کارگران فولاد و هفت تپه را در زمان بازداشت، شدیدا محکوم می کند و خواهان تعقیب و مجازات کسانی است که کارگران حق طلب فولاد را به بند کشیدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند،
پیام ما کارگران به مافیای حکومتی روشن است ما کارگران برای کسب مطالبات خود برای معیشت و منزلت خود هرگز از پای نخواهیم نشست.
5دی 97
شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …