شاکر بوری، طنزپرداز اینستاگرامی با قید وثیقه آزاد شد

میزان وب سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان آبادان نوشت که شاکر بوری طنزپرداز اینستاگرامی صبح روز پنجشنبه «پس از تکمیل تحقیقات» آزاد شد.دادستان رژیم در آبادان اتهام بوری را «ارتکاب جرائم علیه امنیت» اعلام کرد. لازم به توضیح است شاکر بوری با انتشار ویدئوهای انتقادی علیه مقام‌های حکومتی، بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …