شرم بر سازمان ملل که به ابراهیم رئیسی اجازه میدهد در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند

مایه شرمساری سازمان ملل است که به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران که مستقیماً مسئول اعدام مخفیانه و جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ١٩٨٨ بود، تریبون میدهد.

رئیسی، رئیس رژیمی است که در سپتامبر سال گذشته مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله را به دلیل بد‌حجابیدر بازداشت به قتل رساند و صدها تن از معترضان از جمله حدود ۶۰ کودک را در جریان انقلاب زن زندگی آزادیبه قتل رساند.

مردم ایران، و در صف مقدم آن زنان، مصممند که از رژیم قرون وسطایی وحشی اسلامی رهایی یابند و برای سرنگونی آن درگیر مبارزه ای روزانه هستند. اینتصمیم سازمان ملل و دولت های غرب که به طور معمول به روابط خود با این رژیم برای دستیابی به منافع فوری خود ادامه دهند، عزم مردم ایران را در مبارزه برای آزادیتغییر نخواهد داد.

رابطه با این رژیم وحشی برای سازمان ملل متحد و دولت های غرب که به هر حال مدعی پایبندی به برخی استانداردهای اولیه حقوق مدنی و حقوق بشر هستند،از نظر سیاسی گران تمام خواهد شد.همراهی ننگین با رژیم فاشیستی اسلامی که دستش به خون دهها هزار نفر آلوده است، از دید مردم در غرب و در جهان، که از مبارزات مردم ایران حمایت فوق العاده ای داشته اند و همچنان به حمایت‌شان ادامه میدهند، پنهان نیست.

جمهوری اسلامی باید از جامعه جهانی بیرون انداخته شود. باید در سطح جهان منزوی و بایکوت شود، همانطور که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۸۰بایکوت و منزوی شد. تمام روابط دیپلماتیک با این رژیم باید پایانیابد و سفارتخانه های آن تعطیل شود. جمهوری اسلامی باید به خاطر جنایات هولناک علیه بشریت از تمامی سازمان ها و مجامع بین المللی سیاسی، ورزشی و فرهنگی بیرونانداخته شود.

به عاملین کشتار جمعی نباید تریبونداده شود! برعکس، برای افرادیمانند رئیسی اگر پا به خارج از ایران گذاشتند باید حکم بازداشت صادر شود و به خاطر جنایاتشان در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند.

رژیم ایران را بایکوت کنید

کمپین بایکوت رژیم اسلامی ایران

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳

ترجمه از متن انگلیسی

از سایت ما دیدن کنید و دادخواست ما را امضا کنید:
Boycott Iran Regime (boycottislamicregimeofiran.com)

تماس با ما، همکاری و حمایت از ما:
info@boycottislamicregimeofiran.com

برای اطلاعات بیشتر:

  • عفو بین الملل:‌ اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد
    (https://tinyurl.com/4be73b7c)
  • عفو بین الملل: ایران: یک سال پس از خیزش، جامعه جهانی باید با مصونیت از مجازات برای سرکوب وحشیانه مبارزه کند
  • https://tinyurl.com/4h3tf8js
  • ایران: کارشناسان سازمان ملل سرکوب مراسم علنی گرامیداشت مرگ ژینا مهسا امینی را محکوم کردند

https://tinyurl.com/4f36yt54

************************

Shame on the UN for allowing Iran’s mass murderer president to speak at the UN Assembly!

19 September 2023

Campaign statement for immediate release

It is a disgrace for the UN to give platform to Ebrahim Raisi, the Islamic Republic’s president, who was directly responsible for the secret, summary execution of thousands of political prisoners in the summer of 1988.

Raisi is the head of a regime that murdered 22-year-old Mahsa (Jina) Amini in custody in September last year for not being properly veiled and which killed hundreds of protesters, including around 60 children, during the mass protests that came to be known as the Woman Life Freedom Revolution.

The people of Iran, with women at their forefront, are determined to get rid of this medieval, barbaric regime and are fighting for its overthrow on a daily basis. Whether the UN and the governments of the West decide to carry on with their business as usual with that regime in pursuit of their immediate interests will not deter the people of Iran in their fight for freedom.

At the same time, liaison with this barbaric regime will be politically costly for the UN and the governments of the West, who at any rate claim adherence to some basic civil rights and human rights standards. This disgraceful association with a fascistic Islamic regime, which has the blood of tens of thousands people on its hands, is being noted by the public in the West and globally who, in contrast, have shown tremendous support for the people of Iran throughout their struggles – and continue to do so.

The Islamic Republic should be cast out of the world community. It should be globally isolated and boycotted, just as the apartheid regime in South Africa was in the 1980s. All diplomatic relations with that regime must be ended and its embassies shut down. The Islamic Republic must be kicked out of all international political, sporting and cultural organisations and fora for its horrendous crimes against humanity.

No platforms for mass murderers! Instead, people like Raisi, if they set foot outside Iran, should be issued with arrest warrants and prosecuted for their crimes in international courts.

Boycott Iran Regime

Campaign to Boycott the Islamic Regime of Iran

Visit our site and sign our petition:

https://boycottislamicregimeofiran.com

Contact us, get involved and support us:

info@boycottislamicregimeofiran.com

Further reading:

– Amnesty International: Iran: Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity (https://tinyurl.com/4be73b7c)

– Amnesty International: Iran: One year after uprising international community must combat impunity for brutal crackdown (https://tinyurl.com/4h3tf8js)

– Iran: UN experts denounce crackdown on public commemoration of JinaMahsaAmini’s death (https://tinyurl.com/4f36yt54)

اینرا هم بخوانید

اخبار هفته: واحد خوزستان کمیته سازمانده

– روز ۹ اسفند بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از شهرهای کرخه، هفت تپه و …