شرکت «ملی پالایش» ده ها هزار میلیارد تومان را واریز نکرد!

سایت مجلس:جبار کوچکی نژاد  رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها، گفت: ده ها هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها از سوی شرکت ملی پخش و پالایش به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نشده است.

وی با بیان اینکه منابع ورودی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به درستی واریز نشده است، افزود: طی سال های گذشته 300 هزار میلیارد تومان مبلغ واریزی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها بوده است. تعدادی از دستگاه ها پول خود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نکرده اند وی ادامه داد: تعدادی از دستگاه هایی که باید منابع را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می کردند، پول خود را به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نکرده اند.

وی با بیان اینکه ده ها هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها از سوی شرکت ملی پخش و پالایش به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نشده است، اظهار داشت: در قانون هدفمندی یارانه ها تاکید شده بود که 30 درصد منابع هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد که بررسی ها نشان می دهد که تنها مبلغ کمی به بخش تولید اختصاص یافته است. خبرگزاری خانه ملت؛ شایان ذکر است که تیر ماه سال 96 بود که نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه ها را کلید زدند که به دلیل پیچیدگی منابع و مصارف، زمان تحقیق و تفحص طولانی شد.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …