حزب کمونیست کارگری ایران: شریفه باید فورا آزاد شود!‌

روز پنجشبه ۱۴ تیر قاتلان حاکم شریفه محمدی را در بیدادگاه حکومت در رشت به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم کردند. شریفه هفت ماه قبل روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ دستگیر شد و چند ماه در انفرادی تحت شکنجه جسمی و روحی شدیدی قرار گرفت. اتهام او عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری قید شده و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی این تشکل را وابسته به کومه‌‌له اعلام کرده‌اند و بر این اساس به او حکم اعدام داده‌اند.

رژیم علیه این فعال کارگری و اجتماعی پاپوش‌دوزی کرده و پس از شکنجه‌های وحشیانه او را به اعدام محکوم کرده است. جنایتکاران حاکم تصور میکنند که فضای مبارزاتی در جامعه بویژه بدنبال شکست‌ مفتضحانه حکومت در نمایش انتخاباتی را می‌توانند با چنین احکام وحشیانه‌ای به عقب برانند. اما مردمی که رای قاطع خودشان را به سرنگونی اعلام کرده‌اند، این حکم را نیز به تشدید مبارزه علیه قاتلان تبدیل می‌کنند.

کارزاری برای آزادی شریفه محمدی به راه افتاده است. حزب کمونیست کارگری از این کارزار دفاع میکند و همه فعالین و مردم آزاده را به حمایت از آن فرامیخواند.

عضویت در یک تشکل کارگری و در احزاب و سازمان‌های سیاسی جرم نیست. حق بی‌چون و چرای همه مردم است. با تمام قوا به دفاع از شریفه برخیزیم و او را از چنگ جانیان حاکم نجات دهیم. حکم اعدام شریفه باید لغو شود و فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ تیرماه ۱۴۰۳، ۵ جولای ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …