شعارهای مردم زاهدان علیه خامنه ای وعلیه موج جدید اعدامها.فیلم

زاهدان جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ : حمل پلاکارد اعدام شدگان در تجمع امروز با «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان»

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …