شمخانی: آمریکایی ها دوبار برای مذاکره به من پیام دادند

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت گفته است:آمریکایی ها در افغانستان دوبار برای مذاکره به من پیام دادند. آمریکایی ها در سفر اخیر من به افغانستان دوبار برای مذاکره پیام دادند و دروغ می‌گویند که ما برای مذاکره به آنها پیام می‌دهیم. برگرفته از ایرنا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …