شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:همکاران ما با اعتراضاتشان به پیشواز اعتصاب سراسری پنجم اردیبهشت میروند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:همکاران ما با اعتراضاتشان به پیشواز اعتصاب سراسری پنجم اردیبهشت میروند.

١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر را گرامی میداریم. همانطور که قبلا اعلام کردیم ما کارگران پیمانی پروژه ای نفت برای پیگیری مطالباتمان و در اعتراض به تعرض هر روزه به زندگی و معیشت خود به استقبال اعتصاب سراسری برای روز پنجم اردیبهشت میرویم. در پی این تصمیم همکاران ما در پالایشگاه اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر واقع در میانه شهرهای عسلویه و کنگان) به استقبال اعتصاب سراسری رفته و از هم اکنون وارد اعتصاب شده اند تا عزم راسخ خود را جهت پیگیری مطالباتشان به پیمانکاران مفتخور نشان دهند. شیفت کاری بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش حقوقها در سطوح اعلام شده ما کارگران پیمانی، از جمله مطالبات فوری ماست و باز هم تاکید میکنیم که حقوقها باید متناسب با نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هر روزه آن افزایش یابد و مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد. همچنین باید به امیتی کردن مبارزات و تهدید همکاران به اخراج بخاطر طلب حق و حقوق شان خاتمه داده شود و شرایط کاری و زیستی در محیطهای کار و زندگی انسانی باشد. از جمله ما خواستار بهبود قابل قبول خوابگاهها، غذاخوریها و وضع غذا در کمپ ها هستیم.در عین حال ما نیز همچون معلمان و بازنشستگان بر خواستهایی چون درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن به عنوان حقوق پایه ای همه کارگران و همه مردم و خاتمه دادن به پرونده سازیهای امنیتی تاکید داریم و خواستار آزادی کارگران زندانی، معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم. در آخر با تاکید بر دو خواست اساسی خود کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی و برای پیگیری مطالباتمان همراه با معلمان عزیز به استقبال روز جهانی کارگر میرویم. اول ماه مه روز همه ما کارگران و همه مردم درد کشیده از بردگی و استثمار است. همه با هم این روز را گرامی بداریم.– #کارگران_پیمانکاری#کارگران_پروژه‌ای#کارگران_غیررسمی_نفت#مناطق_ویژه_اقتصادیhttps://t.me/shoranaft@Shoratamas

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …