ضرب‌الاجل فیفا به جمهوری اسلامی درباره زنان

کميسيون مشاوره حقوق بشری فيفا خواسته است که یک ضرب‌الاجل برای جمهوری اسلامی در رابطه با صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها تعیین کند. جمهوری اسلامی زیر فشار فدراسیون جهانی فوتبال و اعتراضات جهانی و داخلی نسبت به جلوگیری از حضور زنان در ورزشکاهها تا به حال چند بار عقب نشسته است.آخرینش روز شنبه ۱۹ آبان ماه سال جاری بود که گروههایی از زنان بطور گزینه ای اجازه یافتند وارد ورزشگاه آزادی شوند تا از نزدیک به تماشای بازی فوتبال تیم‌های پرسپولیس و کاشیما بنشینند. اما فیفا نمی خواهد به این عقب نشینی ها رضایت بدهد و خواهان پایان دادن رسمی به تبعیض جنسیتی در ایران شده است.

پیرو نظر کمیسیون مشاوره حقوق بشری فیفا که متشکل از هشت کارشناس مستقل از سازمان ملل متحد، اتحادیه‌های کارگری و حامیان فیفا می باشد، اگر جمهوری اسلامی موانع حضور زنان در ورزشکاهها را رفع نکند، فیفا باید به فکر تحریم احتمالی فوتبال ایران باشد.

اگر فدراسیون جهانی فوتبال توصیه های این کمیسیون را با جدیت پیگیری کند این بطور قطع به معنای فتح سنگرهای جدید دیگری در مبارزه علیه رژیم آپارتاید جنسی از سوی زنان شجاع ایران است. واقعیت این است که تا به امروز نیز هر درجه پیشروی در این عرصه مدیون مبارزه جانانه زنانی بوده است که برای شکستن دیوارهای تبعیض جنسیتی تلاش های زیادی کرده اند. این موفقیت ها حاصل پیشروی جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان ایران است. این را باید ثبت کرد و با صدای بلند گفت؛ این حاصل مبارزه قهرمانانه زنانی است که در این سالها مقابل تحمیلات مذهبی ایستادند، قربانی دادند، زخم زیادی بر جسم و روانشان وارد آمد، ولی از حق خود کوتاه نیامدند. چهل سال آزگار است که جمهوری اسلامی با اعمال خشونت و زور دولتی خواسته تا به زور حجاب بر سر زنان نگه دارد، آنها را به کنج خانه بفرستد، بین زن و مرد دیوار بکشد، حقوق انسانی زنان را پایمال کند ولی هیچگاه نتوانسته جنبش رهایی زن در ایران را خاموش کند. اکنون این جنبش نه فقط بر سر اجازه ورود به ورزشگاهها بلکه بر سر حجاب، بر سر طلاق، بر سر حضانت کودکان، بر سر رفع تبعیض قانونی و بر سر کرامت انسانی نیمی از جامعه ایران یقه جمهوری اسلامی را چسبیده است و تا گرفتن حق خود حاضر به کنار آمدن نیست.

امروز هر کس که از فرسنگها دور نیز گوش بر زمین بگذار صدای پای زنان ایران را خواهد شنید. زنان ایران با قدمهای محکم و استوار می آیند که نه فقط قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی را لغو کنند بلکه، با سرنگونی این رژیم زن ستیز به هیچ نیرویی اجازه ندهند که در فردای ایران حقوق مسلم و برابر زنان را نادیده بگیرد. جامعه ایران باید به وجود چنین زنانی افتخار کند.

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …