ضرب و شتم زندانیان اعتصاب کننده در زندان تهران بزرگ

یورش زندانبانان به زندانیان اعتصاب کننده در زندان تهران بزرگ

بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران ساعاتی قبل در پی وخامت حال زندانیان اعتصاب کننده زندان تهران بزرگ و انتقال این زندانیان به بهداری؛ ماموران امنیتی و زندانبانان به این زندانیان در بهداری حمله‌ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به اعتصاب غذای خود پایان بدهند.
شنیده‌ها حاکی از این است که سعید تمجیدی توسط پرسنل بهداری مورد حمله با چاقو قرار گرفته و مجروح شده است و پس از آن بیشتر از ۲۰ نفر از زندانبانان به این زندانیان سیاسی حمله‌ور شدند و امیرحسین مرادی و حمید حاج جعفر کاشانی نیز به شدت مصدوم شده‌اند.

جان زندانیان سیاسی در خطر است و عوامل حکومتی از نیروهای امنیتی تا قضایی کمر به قتل زندانیان سیاسی بسته‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۰

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …