فایل صوتی: پدر سپیده قُلیان از وضعیت سپیده و پسرش ، مهدی می گوید – ۲۵ ژانویه

لینک از اینجا

اینرا هم بخوانید

افزایش نارضایتی در جامعه و روند رو به رشد ضد دین جوانان و جامعه ایران