فراخوان جمعی از فعالان سیاسی و مدنی کردستان در محکومیت شکنجە ژینا (مهسا) امینی

جمعی از فعالان سیاسی و مدنی کردستان در محکومیت شکنجە ژینا (مهسا) امینی فراخوانی را منتشر کردند.
متن این فراخوان در پی می‌آید:
فراخوان جمعی از فعالان سیاسی و مدنی جهت اعتصاب عمومی در محکومیت شکنجە ژینا (مهسا) امینی
ژینا (مهسا) امینی ۲۲ سالە و اهل شهرستان سقز روز سەشنبە در تهران توسط نیروهای گشت ارشاد بە‌شدت مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفتە و بە کما رفتە است، سطح هوشیاری او بە سە رسیدە و هر لحظە امکان فوتش وجود دارد. ژینا امینی اولین قربانی سیاست‌های ضدزن و ضدانسان جمهوری اسلامی نیست و آخرین آن هم نخواهد بود.
سرکوب و تبعیض علیه زنان در ابعاد پیچیدهای دارد، اما وقتی قانون و تمام ارکان یک سیستم بستر چنین تبعیض‌هایی باشند قطعا بازوی سرکوبی مانند گشت ارشاد هم برای اجرای این قوانین ایجاد می‌شوند. روزمره‌ترین خبر در رسانه‌های ما، خبر سرکوب زنان توسط گشت‌های ارشاد در شهرهای مختلف تحت نام « حفظ حجاب» است.
خیابان‌های شهرهای ما برای زنان امن نیستند و اصلی‌ترین عامل این عدم امنیت همین گشت‌های ارشاد هستند.
این بازوی سرکوب، تنها و تنها با هدف ارضای میل ایدئولوژیک حکومتی زنان ایران را سرکوب می‌کند تا این حکومت پرچم اقتدارش را بر روی تلی از اجساد صدها و هزاران زن قربانی خشونت‌های سازمان یافتە حکومتی و اجتماعی برافراشتە است. حکومتی کە هستی خود را در ادامە این سرکوب روزمرە می‌بیند و بنیان‌هایش را بر همین سرکوب‌های روزمرە بنا کرده است.
دیروز سپیدە رشنو را با چشمان کبود در مقابل دوربین مجبور بە اعتراف اجباری کردند و امروز ژینا (مهسا) امینی را تحت شکنجە بە کما فرستادن، و این معنایی جز استیصال ایدئولوژیک حکومت در مقابل زنان ایران ندارد.
خشونت افسارگسیخته گشت‌های ارشاد علیه زنان ایران، سازمان‌یافته و با هدف ایجاد ارعاب و تحمیل قرائت رسمی حکومت از زن و زنانگی اعمال می‌شود و قصد درهم شکستن مقاومت زنان در مطالبە حقوق و آزادی‌هایشان را دارد. درهم‌شکستن مقاومتی که درنهایت هدفش تمامیت ایستادگی و مبارزه دمکراسی‌خواهانه مردم یک جامعه است.
این زنجیره توحش و جنایت علیه زنان باید یک جایی قطع شود و این ممکن نخواهد شد مگر اینکه ما مردم و جامعە ایران چە در شهرهای کردستان چە در سایر شهرهای ایران سکوتمان را بشکنیم و بازوهای این سرکوب را قطع کنیم.
ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی کردستان ضمن ابراز همدردی با خانواده ژینا (مهسا) امینی، شکنجه و به کما فرستادن او را حمله به کلیت مطالبات زنان ایران می‌دانیم و از مردم چه در شهرهای کردستان و چه در سایر شهرهای ایران می‌خواهیم که در محکومیت این رفتار وحشیانە به اعتصاب عمومی در روز شنبه ۲۶ شهریور بپیوندید.

اینرا هم بخوانید

مرکز آمار تورم تیرماه امسال ۳۵/۵درصد وتورم نقطه به نقطه را ۳۲/۲ درصد اعلام کرد

مرکز آمار حکومت نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۳ را ۳۵.۵ درصد اعلام کرد.بالاترین …