فرانسه اجرای برنامه‌های برگزیت بی توافق را آغاز کرد

بی بی سی:فرانسه اجرای برنامه‌های برگزیت بی توافق را آغاز کرد

وزیر کشور فرانسه با اشاره به افزایش احتمال اینکه بریتانیا بدون رسیدن به توافقی با اتحادیه اروپا از آن خارج شود، گفته است که فرانسه برنامه‌های خود را برای برگزیت بی توافق اجرا می‌کند.

فرانسه حدود پنجاه میلیون یورو به سرمایه‌گذاری در بنادر و فرودگاه‌ها اختصاص داده تا بازرسی‌ها و پارکینگ‌ها و امکاناتی نظیر آن افزایش یابد.

احتمالا بیش از پانصد نفر هم مامور کنترل امور گمرکی میان فرانسه و بریتانیا خواهند شد.

بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا مرزی گمرکی با کشورهای دیگر این اتحادیه ندارد، اما چنان چه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود بدون آن که مناسبات میان آن و اتحادیه اروپا روشن شده باشد، کشورهای اروپایی نیاز دارند که تدابیری برای کنترل مبادلات و عبور و مرور از گذرگاه‌های مرزی اجرا کنند.

ایرلند و هلند هم، که بیشترین ارتباطات را با اقتصاد بریتانیا دارند، برنامه‌هایی برای احتمال برگزیت بی توافق طراحی کرده‌اند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …