فقط ۳ درصد از ۳۰ درصد کارگران شاغل ر پروژه‌های ساخت و سازها بیمه شده‌اند

در هفته اخیر اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی «بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار کارگر ساحتمانی را قطع کرده است و در واکنش به این خبرروابط عمومی این سازمان تامین اجتماعی ساختمانی مبنی بر اینکه «بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده (کارگر ساختمانی) قطع شده است» گفته است: پالایش و شناسایی کارگران ساختمانی واقعی، روندی همیشگی است و طبق تبصره ۶ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های کار و شهرسازی… و همچنین بهره‌مندی از سامانه رفاه ایرانیان و…، نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام کند.»

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این مورد می گوید:«درباره آمار بیمه شدن در تامین اجتماعی آمار کد ملی مهم نیست بلکه حق بیمه پرداخت شده در ماه مهم است» افزود: آقایان مدعی هستند که تعداد بیمه شدگان بیش از ۷۰۰ هزار نفر است و ادعای ما درباره رقم زیر ۶۰۰ هزار نفری درست نیست؟ به راحتی می‌توان این مشکل را با قرار دادن لیست نفرات بیمه شده در اختیار تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی راستی آزمایی کنند.

  با اشاره به اینکه «ده‌ها هزار کارگر ساختمانی به خاطر همان بخشنامه با حذف خود از لیست سازمان تامین اجتماعی مواجه شدند»، بیان کرد: بسیاری از همکاران ما لوله‌کش‌های آب و گاز خانگی هستند که به اجبار پروانه کسب به آن‌ها داده می‌شود درحالی که شغل این افراد سیار است و محل کسبی ندارند که نیازمند پروانه کسب باشند. با همین بخشنامه تعداد زیادی از نیروهای لوله‌کش آب و گاز ما از زیر پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی خارج شدند.برگرفته از ایلنا

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل و رئیسی قاتل – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …