فولاد اهواز: “ما کارگران آهنیم، ریشه ظلمو میکنیم”

امروز هفتم آذر ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در نوزدهمین روز اعتصاب گسترده و تجمعات اعتراضی شان در مقابل استانداری تجمع کردند و سپس سیل جمعیت کارگران به طرف خیابانهای شهر به حرکت در آمد.در تجمع مقابل استانداری کریم سیاحی یکی از کارگران با فریاد اینکه من تعجب میکنم، اینهمه بیداد، تاکی! تا کی! سخنرانی کرد و بر خواستهای کارگران تاکید نمود.  یک صحنه با شکوه این حرکت عبور صف بزرگ کارگران از پل نادری و حرکت جمعیت بزرگ آنان در خیابانهای شهر  با  شعار “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” بود. کارگران با شعارهایشان مردم شهر را به پیوستن به صفوف خود فرامیخواندند. از جمله شعارهای دیگر کارگران در این روز عبارت بودند از”کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”، ” نه حاکم، نه دولت، نیستند به فکر ملت”، ” ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو میکنیم”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، ” ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم”. در این تجمع کارگران بنرهایی در دست داشتند که در میان آنها بنری با نوشته “کارگر بیدار است، از استثمار بیزار است”، میدرخشید.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در کنار کارگران نیشکر هفت تپه ایستاده اند و یک خواست مهم آنان آزادی اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگری و سپیده قلیان است. این کارگران به بساط چپاول صاحبان شرکت که تولید در بخش های مختلف آنرا به تعطیلی کشانده و خطر بیکار شدن آنها در پیش است اعتراض دارند. کارگران گروه ملی همچنین ٤ ماه دستمزد طلب دارند. آنها اعلام کرده اند که تا حقشان را نگیرند، دست از اعتراض برنخواهند داشت. کارگران گروه ملی با شعارهای کوبنده خود بطور واقعی کل بساط ستم، سرکوب، تبعیض، نابرابری و دزدسالاری سرمایه داری حاکم را به چالش میکشند.

همزمان با تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز در این روز همچنین جمعی از بازنشسته های دانشگاه علوم  پزشکی اهواز در مقابل استانداری تجمع داشتند.

فعالانه از اعتراضات و خواستهای کارگران گروه ملی اهواز حمایت و پشتیانی کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ آذر ۱۳٩۷، ٢٨ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …