فيلم:تجمع بازنشستگان درمقابل مجلس با شعار «معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد

 

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …