فیلم:تجمعات دانشجویی حضور مردم در جمع دانشجویان

در ادامه تجمعات دانشجویی در اعتراض به سانحه واژگونی اتوبوس دانشجویی که باعث کشته شدن ۱۰ نفر از جمله ۸ دانشجو شد، روز دوشنبه ۱۰ دی ماه، دانشجویان و مردم مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

https://ir.voanews.com/a/iran-student-protest/4722589.html

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …