فیلمهایی از تجمعات شبانه سه شنبه ۲۹ آذر در تهران؛ گوهر دشت و گلشهر کرج؛ اصفهان

گلشهر کرج

گوهر دشت کرج

تهران

شعار ضد حکومتی شبانه در اصفهان

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …