فیلم: تظاهرات کارگران هفت تپه ادامه دارد

 

فيلم/بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و هفدهمین روز اعتراض متوالی جلوی فرمانداری شهر شوش  پنج شنبه ۸ آذرماه؛

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …