ماهانه ۲۴ لیتر بنزین به هر نفر با درآمد ۴۰ هزار میلیاردی برای دولت

احمد امیرآبادی فراهانیعضو کمیسیون تلفیق مجلس  در مورد” طرح اختصاص سهمیه 24 لیتر بنزین به هر ایرانی” در ماه، گفت: درآمد دولت از محل اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن برای دوگانه‌سوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بارها اختصاص می یابد.

وی گفته: پیشنهاد این است که کارت بانکی خانوار معادل 0.8 لیتر برای هر نفر در روز شارژ شود و این بنزین قابل فروش به دولت باشد. این 0.8 لیتر در روز که 24 لیتر در ماه است، سهمیه بنزین به قیمت 1000 تومان است که در صورت باقی ماندن تا پایان ماه، دولت میزان سهمیه باقی مانده را در پایان هر ماه از خانوار خریداری و معادل ریالی آن را کهمابهالتفاوت قیمت 1000 تومان و 3000 تومان برای هر لیر است به حساب خانوار واریز می‌کند.

برای مصرف مازاد داخل بنزین (مازاد بر سهمیه) بهای 3000 تومان در نظر گرفته می‌شود و مازاد بر مصرف را می‌توان به قیمت 5 تا 6 هزار تومان صادر کرد.وی با اشاره به جمعیت 6 میلیون نفری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، گفت:‌ فقط 5 درصد از این افراد ماشین دارند که با این حساب یارانه 3200 میلیاردتومانی آنها در طول یک سال به افراد دارای ماشین داده می‌شود. بنابراین سهمیه بندی بنزین براساس هر ایرانی به عدالت نزدیک‌تر است و از طرف دیگر میزان مصرف هم کاهش می‌یابد.

وی  با بیان اینکه میانگین بعد خانوار در ایران 3.2 نفر است، تصریح کرد: با این حساب به طور متوسط به هر خانوار 72 لیتر داده می‌شود که با توجه به اینکه در دوران استفاده از کارت هوشمند سوخت 83 درصد از صاحبان ماشین در سطح 60 لیتر در ماه مصرف می‌کردند، به طور قطع بنزین مازاد بر مصرف خواهیم داشت. برگفته از فارس

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …