متحد و یکپارچه علیه سیرک انتخاباتی حکومت!

متحد و یکپارچه علیه سیرک انتخاباتی حکومت!حمیدتقوائی

بیش از ٣٠ تشکل و جمع و فعالین شناخته شده در “بیانیه مشترک و سراسری فعالین انقلاب «زن زندگی آزادی»، جنبش زنان و تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی درباره «انتخابات» ریاست جمهوری ۱۴۰۳” اعلام کرده اند:

“رای و انتخاب ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است که با گام‌ها و فریادهایمان در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس اعلام کرده و می‌کنیم!”

در این بیانیه آمده است” همانگونه که مادران آبان در ۱۴۰۰ به نمایندگی از همه بخش‌های معترض جامعه اعلام کردند «رای ما سرنگونی»، در ادامه آن، ما اعلام می‌داریم؛ رای ما و انتخاب ما انقلاب «زن زندگی آزادی» است!”

جا دارد همه ما دست‌اندرکاران انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش‌های اعتراضی و همه نهادها و تشکل‌ها و نهادهای مبارزاتی به این حرکت بپیوندیم و به هر طریق می‌توانیم با بیانیه‌ها و طومارها و فراخوان‌ها، و با سازماندهی متحدانه اعتراضات خیابانی در داخل و خارج کشور به سیرک انتخاباتی حکومت با موج اعتراضی گسترده‌ای پاسخ بدهیم.

یک پاسخ کوبنده به حکومت و سیرک انتخاباتی اش سخنرانی پرشور یکی از فعالین جنبش بازنشستگان در تجمع اعتراضی شان در کرمانشاه بود که اعلام کرد:

“برادران و خواهران، مردم بیدار، مردم آگاه! همانطور که در انتخابات مجلس مردم سیلی محکمی برگوش خودکامگان و مستبدان زدند، این بار هم می طلبد که یک سیلی محکمتری بر این حاکمیت و بر این مزدوران و بر این جبارانی که بر مردم سایه افکنده اند زده بشود.”

این “سیلی محکمتر” اعتراض یکپارچه همه ما مردم بیدار و آگاه با این فریاد است: رای ما سرنگونی، و انتخاب ما انقلاب زن زندگی آزادی است!

٢تیر ١٤٠٣، ٢٢ ژوئن ٢٠٢٤

مندرج در ژورنال شماره ٧٦٤

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …