متحد و یکپارچه علیه عاشورای دولتی در تورنتو- همچنین در اعتراض به یورش به منازل بهائیان و دستگیری 4 عضو کومله زحمتکشان

هرگونه برگزاری مراسم عاشورا در شهر محکوم است و قطعا با افشاء و اعتراض مخالفین رژیم روبرو خواهد شد !

مخالفین جمهوری اسلامی:

بیایید در صفی قدرتمند و محکم اعلام کنیم که همراه با مردم در ایران بساط این رژیم جنایتکار را جارو خواهیم کرد. و مانند سال های گذشته اجازه نخواهیم داد که خیابانهای تورنتو محل جولان دادن مزدوران رژیم اسلامی باشد.

زمان: یکشنبه هفتم آگوست 2022 ساعت 11 صبح

مکان: تورنتو، پلازای ایرانیان

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

۴۱۶-۴۷۱-۷۱۳۸

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …