مجمع عمومی کارگران فولاد اهواز بر ادامه اعتراض تاکید گذاشت

ساعت ٩ صبح امروز کارگران گروه ملی فولاد اهواز بنا بر قرار اعلام شده قبلی و بدنبال احضار تعدادی از همکارانشان در روز گذشته، مجمع عمومی خود را تشکیل دادند. در این مجمع کارگران بطور متحدانه بر ادامه تجمعات خیابانی تاکید کرده و اعلام نمودند که تا رسیدن به خواستهایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد و  تسلیم هیچ فشار و تهدیدی نخواهند شد.

تاکید این کارگران بر ادامه اعتراضاتشان است. اعتراض این کارگران به دزدی ها و چپاول های مالکین کارخانه که موجب به تعطیلی کشیده شدن تولید در بخش های مختلف کارخانه و خطر بیکار شدن آنها از کار شده است و نیز تعویق پرداخت دستمزد ها و نپرداختن آن در سر موعد هر ماه و داشتن حق تشکل است. در عین حال آزادی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان یک خواست فوری آنهاست. از جمله شعارهایی چون  شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد به شعار هر روزه این کارگران تبدیل شده است. بعلاوه در روز گذشته این کارگران با شعار نه تهدید، نه زندان دیگر فایده ندارد بر ادامه اعتراضاتشان تاکید کردند و جواب سرکوبگری های حکومت را دادند.

 

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در روز گذشته با فریاد شعار “استثمار، بیکاری، پرچم سرمایه داری” صدای اعتراض کل جامعه را علیه سرمایه داری و بساط استثمار و توحشش فریاد زدند. این کارگران در اعتراضاتشان با اعلام اینکه کارگر، معلم، بازنشسته همه یک درد دارند از همه مردم خواستار حمایت و پشتیبانی شدند. در حرکت اعتراضی روز گذشته کارگران گروه ملی، کارگرانی از نیشکر هفت تپه شرکت کردند. همچنین سندیکای نیشکر هفت تپه طی بیاینه ای از مبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز اعلام همبستگی و پشتیبانی کردند.

 

اعتراضات کارگران فولاد اهواز در کنار  اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه با موجی از همبستگی و پشتیبانی روبرو شده است. این اعتراضات شهر شوش، شهر اهواز و کل بخش های اعتراضی جامعه را به تحرک در آورده است. صدای اعتراض این کارگران را امروز در دانشگاههای مختلف رساتر از هر وقت می شنویم. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض روزگذشته شان شعار “کارگر، معلم ، دانشجو اتحاد، اتحاد” را سر دادند. هم اکنون از شهرهای مختلف برای شرکت در اعتراضات کارگران گروه فولاد اهواز شرکت میکنند و اعلام حمایت میکنند. بنا بر خبرها روز گذشته کارگرانی از نیشکر هفت تپه در تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی شرکت کردند. از جمله در صف تظاهرات کارگران چهره محمود صالحی فعال شناخته شده کارگری را میشد دید.

 

جمهوری اسلامی برای خواباندن این فضای قدرتمند اعتراض با چنین ابعادی اجتماعی، به تهدید و فشار بر روی کارگران گروه فولاد اهواز شدت داده است. از جمله بنا بر خبر ها در روز ١٤ آذر بدنبال اعتراضات با شکوه این کارگران تعداد ده نفر از کارگران فولاد اهواز به اطلاعات اهواز احضار شده اند. در بازجویی این کارگران را بخاطر تظاهرات های خیابانی زیر فشار گذاشته و به آنها اخطار کرده اند که چنانچه در روز ١٧ آذر تجمعات خیابان کارگران ادامه پیدا کند، نسبت به توقف تجمعات اعتراضی آنها برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. پاسخ این تهدیدات را کارگران با شعار نه تهدید، نه زندان، دیگر فایده ندارد در اعتراضاتشان داده اند.

 

کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه به نپرداختن دستمزدها و شرایط برده وار کار و اختلاسها و چپاولها اعتراض دارند. مقامات حکومت اسلامی سرمایه داران به هر شکلی تقلا میکنند که مانع ادامه این اعتراضات شوند و به این شکل آشکارا از چپاولگران و دزدان و دشمنان کارگران حمایت و پشیتبانی میکند. این تقلاها و تلاشها نفرت و انزجار همه کارگران و مردم را علیه این حکومت تشدید میکند. باید فعالانه از کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه حمایت کرد و صدای آنها را بازتاب داد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٥ آذر ۱۳٩۷، ٦ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …