مجیدرضا رهنورد نماد زن زندگی آزادی بود – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

۲۶ خرداد زادروز مجیدرضا رهنورد است که در انقلاب زن زندگی آزادی شرکت کرد و بدست دژخیمان حکومت به دار آویخته شد. او مانند همه جانباختگانی که در انقلاب شرکت کردند، نماد آزادی و رفاه و عدالت بود، نماد همه جوانان و زنان و مردمی که میخواستند و میخواهند با انقلابشان حکومت اسلامی را سرنگون و دست اسلام و فقر و فساد را از زندگی مردم کوتاه کنند. در زادروز او باید پرچم سرنگونی، پرچم انقلاب، پرچم نه به اعدام این قتل عمد حکومتی، پرچم آزادی همه معترضین زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی را بلند کرد. اینها پرچم اراده و خواست‌ مشترک مردم است و پرچم اتحاد مردم.

رضا پهلوی زادروز مجیدرضا رهنورد را روز ملی شیر و خورشید خوانده و خواهان ثبت آن در تقویم ملی ایران شده است. گویی آرمان مجیدرضا شیر و خورشید و پرچم سه رنگ بود. گویی جانش را نه برای آزادی و رفاه و عدالت و رهایی از شر اسلام و حکومت اسلام بلکه برای مقدسات ملی میهنی فدا کرد. مجیدرضا و مجیدرضاها نامشان به انقلاب، نه سازش با اصلاح‌طلبان، نامشان به کوتاه شدن دست مذهب از زندگی مردم نه حفظ اسلام و نابودی سپاه نه حفظ و ادغامش در ارتش گره خورده است. درست نقطه مقابل اهداف رضا پهلوی. مجیدرضا موقع اعدامش گفت: “دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانید”. او نماد میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان بود که به مذهب و اسلام و هر چه مقدسات اسلامی است تف میکنند. نماد جوانانی که زندگی پُر از محرومیت و تبعیض و فقر و استثمار و جهالت مذهبی را نمیخواستند و نمیخواهند.

او و میلیون‌ها پیر و جوان و نوجوان دیگر به میدان آمدند تا تیشه به ریشه حکومت اسلامی و نظام نکبت‌بار آن و تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، سرکوب و مذهبی بزنند. آنچه مردم را متحد میکند و تا همینجا متحد نگهداشته، همین آرمان‌های عمیق انسانی است. یعنی آزادی و رفاه و عدالت، پایان دادن به فقر و تبعیض و استثمار و شکل دادن به جامعه‌ای مبتنی بر رفاه و آزادی، آزادی بی قید و شرط سیاسی و عقیده و اعتراض که رضا پهلوی و نه هیچ سلطنت‌طلبی آنرا نمیخواهد و نمیگوید. نام مجید رضا و همه مجیدرضاها همیشه در قلب مردم بپاخاسته زنده است.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب نفت و انقلاب زن زندگی آزادی – اصغر کریمی

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …