مجیدرضا رهنورد نماد زن زندگی آزادی بود

۲۶ خرداد زادروز مجیدرضا رهنورد است که در انقلاب زن زندگی آزادی شرکت کرد و بدست دژخیمان حکومت به دار آویخته شد. او مانند همه جانباختگانی که در انقلاب شرکت کردند، نماد آزادی و رفاه و عدالت بود، نماد همه جوانان و زنان و مردمی که میخواستند و میخواهند با انقلابشان حکومت اسلامی را سرنگون و دست اسلام و فقر و فساد را از زندگی مردم کوتاه کنند.

در زادروز او باید پرچم سرنگونی، پرچم انقلاب، پرچم نه به اعدام این قتل عمد حکومتی، پرچم آزادی همه معترضین زن زندگی آزادی و همه زندانیان سیاسی را بلند کرد. اینها پرچم اراده و خواست‌ مشترک مردم است و پرچم اتحاد مردم.
رضا پهلوی زادروز مجیدرضا رهنورد را روز ملی شیر و خورشید خوانده و خواهان ثبت آن در تقویم ملی ایران شده است. گویی آرمان مجیدرضا شیر و خورشید و پرچم سه رنگ بود.

گویی جانش را نه برای آزادی و رفاه و عدالت و رهایی از شر اسلام و حکومت اسلام بلکه برای مقدسات ملی میهنی فدا کرد. مجیدرضا و مجیدرضاها نامشان به انقلاب، نه سازش با اصلاح‌طلبان، نامشان به کوتاه شدن دست مذهب از زندگی مردم نه حفظ اسلام و نابودی سپاه نه حفظ و ادغامش در ارتش گره خورده است.

درست نقطه مقابل اهداف رضا پهلوی. مجیدرضا موقع اعدامش گفت: “دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانید”. او نماد میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان بود که به مذهب و اسلام و هر چه مقدسات اسلامی است تف میکنند. نماد جوانانی که زندگی پُر از محرومیت و تبعیض و فقر و استثمار و جهالت مذهبی را نمیخواستند و نمیخواهند.

او و میلیون‌ها پیر و جوان و نوجوان دیگر به میدان آمدند تا تیشه به ریشه حکومت اسلامی و نظام نکبت‌بار آن و تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، سرکوب و مذهبی بزنند. آنچه مردم را متحد میکند و تا همینجا متحد نگهداشته، همین آرمان‌های عمیق انسانی است. یعنی آزادی و رفاه و عدالت، پایان دادن به فقر و تبعیض و استثمار و شکل دادن به جامعه‌ای مبتنی بر رفاه و آزادی، آزادی بی قید و شرط سیاسی و عقیده و اعتراض که رضا پهلوی و نه هیچ سلطنت‌طلبی آنرا نمیخواهد و نمیگوید. نام مجید رضا و همه مجیدرضاها همیشه در قلب مردم بپاخاسته زنده است.


 
مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷

اصغر کریمی

ژورنال (https://journalfarsi.com/2024/06/15/19653/)

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …