سپهری، معلم : واکنش‌ها در مورد موضوع شکنجه‌ اسماعیل بخشی 

 

محمد حسین سپهری، معلم اهل مشهد، نگاهی دارد به واکنش‌های انجام شده در مورد موضوع شکنجه‌ی اسماعیل بخشی 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …