مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: قبر۳۰ درصد گران می‌شود

بنا به گفته تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در صورت موافقت شورای شهر تهران، قیمت قبور و بهای خدمات در این سازمان ۳۰ درصد برای سال آینده افزایش پیدا می‌کند. وی گفته شورای شهر تهران با افزایش بیش از ۳۰ درصد بهای خدمات در بهشت زهرا چه در قبور و چه در سایر خدمات موافق نیست و پیش‌بینی می‌شود که این میزان برای سال آینده به تصویب برسید. 

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …