مراسم روز جهانی کارگر ٩٦ و نقطه قدرتهای جنبش کارگری در سال ٩٥

سال ١٣٩٥ سال اعتراض و مبارزه و طرح مطالبات شفاف و روشن طبقه کارگر و معلمان، پرستاران و بازنشسته ها در سطح سراسری، بود.

سال ١٣٩٥ سال راه پیمایی کارگران و معلمان بود. راه پیمایی کارگران ماشین سازی هپکو در اراک، روغن نباتی زنجان، کارکنان مخابرات و برق، و تجمعات متحدانه بازنشستگان  و ده ها راه پیمایی در مراکز صنعتی بود. کارگران بیکار و جوانان تحصیلکرده محروم از شغل در تعدادی از شهرها دست به تجمعات اعتراضی زدند.

سال ١٣٩٥ سال نقطه عطف اعتراض طبقاتی و بستن سدهای اعتراضی علیه شکاف طبقات، بود. سال مبارزه برای افزایش دستمزدها، و سال اعتراض به اختلاس، دزدی و حقوق های نجومی بود.

سال ١٣٩٥ سال همبستگی کارگران و معلمان بود.

سال ١٣٩٥ سال اعتلای شعارهای طبقاتی «زیربار ستم نمیکیم زندگی» بود.

و در یک کلام سال ١٣٩٥ با اعتراضات گسترده و شعار و مطالبات شفاف نقطه عطفی در اعتلای جنبش عدالتخواهانه مردم در ایران بود.

روز جهانی کارگر ٩٥ با بیانیه مشترک عبدی ــ  عظیم زاده استارت زده شد. بیانیه عبدی ــ عظیم زاده در آستانه روز جهانی کارگر سال ١٣٩٥ فضای نوین و قابل توجه در سطح گسترده ای، در میان کارگران و معلمان و فعالین جنبشهای اجتماعی را ایجاد، و موجبات تحرک های موثر اجتماعی ــ اعتراضی را فراهم کرد. بیانیه خطوط اصلی مطالبات اعتراضی کارگران و معلمان را بیان و ارائه داد.

بیانیه همچنین  خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” را بگفتمان سراسری کارگران و معلمان تبدیل و در این رابطه جند طومار اعتراضی توسط کارگران ومعلمان صادر و خواهان بر داشتن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” از پرونده فعالین کارگری، معلمان و فعالین مدنی شدند.

در استانه برگزاری مراسمهای روز جهانی کارگر ٩٦ با اتکا به نقطه قدرتهای جنبش اعتراضی ــ طبقاتی سال ٩٥  برای برگزاری مارش و مراسم های با شکوه در دستور گذاشتن اقداماتی موثر، ضروری است!

دستاورد مهم و قابل اتکا جنبش کارگری و معلمان حضور طیف وسیعی از رهبران، فعالین و سخنگوبان  است. در  سال ٩٥ کم نبودند فعالین و سخنگویان معلمان و کارگران که در میدیای اجتماعی ابراز وجود کردند. در مورد مسائل سیاسی، اعتراضات معلمان و کارگران با ارائه تحلیل و بحث های موثر نظر افکار عمومی در ایران و خارج از کشور را بخود جلب کردند. سخنگو و فعالینی شناخته شده که از طریق میدای اجتماعی با تیزبینی و هوشیاری بالایی خطاب بمردم در ایران صحبت کردند.

حضور سخنگو و رهبران کارگری و معلمان دستاورد جنبش طبقاتی چندین سال گذشته است که در اشکال تعیین بخشی فعالین گارگری و معلمان شناخته شده است.

سخنگوی نامرئی و غیر قابل دسترس کنار زده شد. فعالینی از معلمان و کارگران پا بعرصه اجتماعی کذاشته اند که پرجم عدالتخواهی در دفاع از معیشت و رفاه برای میلیون ها نفر از مردم در ایران را علنی، بدست گرفته اند و بشخصیتهای اجتماعی جامعه عروج پیدا کرده اند.

در آستانه روز جهانی کارگر فعالین علنی میتوانند در جند عرصه در جهت برگزاری مراسم های روز جهانی کارگران دست به افدامات موثری بزنند!

ـــ بیانیه های فردی خطاب به جامعه و دعوت از مردم برای شرکت در مارشهای روز جهانی کارگر.

ـــ تلاش آگاهانه در جهت بیانیه های مشترک توسط تشکل های موجود و تاکنونی بمنظور هماهنگی و اقدامات متحدانه برای تدارک برگزاری مراسم های روز جهانی کارگر در شهرها، مراکر تولیدی و کارخانه ها.

بر اساس تجارب تاکنونی  تشکلهای؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران ـــ انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه  ـــ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ــ سندیکای نقاشان استان البرز ــ کانون مدافعان حقوق کارگر ـــ کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ـــ کمیته هماهنگی برای کمک  به ایجاد تشکل های کارگری، دست به اقدامات مشترک زده اند. در ارتباط با روز جهانی  کارگر و در ارتباط با دستمزدها.

ــ خانواده های گارکران و معلمان در سال ٩٥ در جهت تقوقت و حمایت از اعتراضات فعالانه حضور داشتند. به هنگام اعتصاب و در حال راه پیمایی صفوف اعتراضات را تقویت کردند.

در مراسم های روز جهانی کارگر برای  حضور خانواده های کارگری و معلمان تلاش آگاهانه و اقدامات موثر از جمله تماس های شخصی، فراخوان به خانواده ها برای شرکت در مراسم ها، ضروری  هستند!

ــ  تاکید هزار باره استفاده از میدیای اجتماعی(تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و سایتهای سیاسی ــ خبری) برای بسیج و رساندن فراخوان به شرکت در مراسم و مارش های روز جهانی کارگر ضروری است. در اعتراضات سال ٩٥ میدیای احتماعی تاثیرات مهم و تعیین کننده ای داشت.

ــ پوشش خبری از کانال میدیای اجتماعی خود نیر عرصه ای فعالیت و کارهای موثر در جهت برگزاری مارش و مراسمهای با شکوه در روز جهانی کارگر است.

پیش بسوی مراسم و مارشهای با شکوه روز جهانی کارگر

نسان نودینیان

١٤ فروردین ١٣٩٦

٣ آپریل ٢٠١٧

اینرا هم بخوانید

“انتخابات” مضحکه‌ای که همواره رسوا است و شکست می‌خورد! نسان نودینیان

در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس اسلامی و هم‌زمان انتخابات ششمین …