مسعود پزشکیان: اگر رهبری نبود نام من از صندوق بیرون نمی آمد! حسن صالحی

این حرف مسعود پزشکیان عین واقعیت است. نفس اینکه پزشکیان اجازه یافت در رقابت های حکومتی در این سیرک انتخاباتی شرکت کند بدون اجازه خامنه ای ممکن نبود . نمی دانم که آیا پزشکیان گزینه اول خامنه ای بود و یا نبود، ولی تصمیم بر این بود که با عبور پزشکیان از فیلتر شورای نگهبان و ورود او به صحنه، به سیرک های بی رونق انتخابات حکومتی شور و حالی بدهند. علتش هم روشن بود. مدتهاست که این نوع به اصطلاح انتخاباتها به کابوس حکومت تبدیل شده است. مردم رژیم را نمی خواهند و انقلاب زن زندگی آزادی بر سر سرنگون کردن این رژیم است. یعنی می خواهم بگویم این رژیم نه فقط مشروعیتی ندارد که با مردمی روبروست که مترصد ساقط کردن آن هستند. این وضعیت خامنه ای را واداشت تا با ورود پزشکیان به صحنه رقابت رضایت دهد. می خواستند ضربه گیری به دور جمهوری اسلامی ایجاد کنند تا ضربه محکمی از جانب مردم نخورند.

اما هم چیز مطابق نقشه ای حکومت و نظام پیش نرفت. مردم مضحکه انتخابات را بطور بی سابقه ای تحریم کردند و در این مورد رکورد زدند. حتی بنا به آمار خودشان پزشکیان تنها توانست ۲۶ درصد آرای واجدین شرایط را به خود اختصاص دهد. با این همه حکومتیان بر خود می بالند که حالا کابوس انتخابات را پشت سر گذاشته اند. ولی این به نظر من پایان ماجرا نیست.

پزشکیان نمی تواند به خاکریزی برای حکومت تبدیل شود. او حتی سوپاپ اطمینان هم نیست.او در نمایشات انتخاباتی برای زدن رقبای اصولگرای سعی کرد خود را در کنار مردم قرار دهد. اما او هم نوچه خامنه ای است . خودش گفته است قصد دیگری جز اجرای دستورات “آقا” را ندارد. برای مردم روشن است که حتی انتصاب پزشکیان از جانب حکومت نخواهد توانست این رژیم ضد انسانی را از سقوط و سرنگونی نجات دهد. خودشان هم می دانند که وضعیت حکومت با پزشکیان نه فقط ثبات پیدا نخواهد کرد بلکه به وضعیت درهم ریخته تری دچار خواهد شد. هزار و یک مسئله بر روی میز قرار دارد که این رژیم پاسخی برای آنها ندارد. این رژیم تنها راه بقای خود را حمله هر چه بیشتر به مردم در همه سطوح از جراحی اقتصادی و تعرض به معیشت مردم گرفته تا تشدید سرکوب و اعدام و شکنجه می داند. اما این رژیم با جامعه ای در حال جوش و خروش روبروست که دوسال بعد از انقلاب زن زندگی آزادی قصد از باز ایستادن ندارد. هر روز اعتراضی جریان دارد، معلم و بازنشسته و پرستار و کارگر نفت و زنانی که حق و حقوق خود را طلب می کنند. هر اقدام حکومت علیه مردم باروت خشم آنها را شعله ورتر خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که دولت “امید” روحانی با گران کردن قیمت بنزین چگونه باعث قیام و خیزش آبان ۱۳۹۸شد. حالا اوضاع بمراتب انفجاری تر است.

جمهوری اسلامی در جریان سیرک انتخاباتی سیلی محکمی از مردم خورد. با پزشکیان تنش های بالای حکومت اوج جدید خواهد گرفت. مردم وارد مصاف های تعیین کننده ای با حکومت خواهند شد. مصاف هایی که می تواند سرنوشت آتی جامعه ایران را با به زیر کشیدن این رژیم تعیین کند. خود را برای این شرایط آماده کنیم!

اینرا هم بخوانید

فراخوان جهانی علیه مضحکه انتخاباتی – حسن صالحی

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …