مسکن مهر یا مسکن مرگ؟

اینرا هم بخوانید

استاندار یزد: توان تامین آبِ کمتر از ۲۴ ساعت را داریم، وضعیت آب شرب بحرانی است