مقام وزارت کار؛ بانک ملی از تامین مواد اولیه گروه ملی اهواز فولاد کوتاهی می‌کند

یاوری مقام وزارت کار؛ بانک ملی برای تامین مواد اولیه گروه ملی فولاد کوتاهی می‌کند/2 ماه حقوق به همه کارگران پرداخت شد. وی به ایلنا گفته است: 2 ماه از حقوق همه کارگران گروه ملی فولاد ایران در تمام رده‌های تحصیلی پرداخت شده

وی با اشاره به اینکه گله‌مندی کارگران از بانک ملی به عنوان سهامدار عمده به قوت خود باقی است، تصریح کرد: ازجمله مشکلات شرکت گروه ملی فولاد ایران، تهیه و تامین مواد اولیه است.

او ادامه داد: بانک ملی با توجه به اینکه حدود 70 درصد سهام گروه ملی را در اختیار دارد، مکلف است، نسبت به تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه شمش فولاد برای راه‌اندازی خطوط تولیدگروه ملی فولاد اهواز اقدام کند. متاسفانه بانک ملی در انجام وظایفش به عنوان سهامدار عمده کوتاهی می‌کند.

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …