میثم آل مهدی از فعالین فولاد اهواز دستگیر شد

اعتراضات کارگران با قدرت ادامه دارد  

روز ٢٠ آذر کارگران گروه ملی فواد اهواز در سی و دومین  روز اعتراضاتشان مقابل استانداری این شهر تجمع کردند و همانند روزهای قبل در خیابانهای شهر راهپیمایی کردند و باتجمع در مقابل مراکز مختلف دولتی، اعتراض خود را به کل بساط چپاول و دزدی و سرمایه داری مفتخور حاکم اعلام کردند. در این روز همبستگی مردم و حضور زنان در پشتیبانی از اعتراض کارگران قابل توجه بود و بنا بر خبر ها در یکی از تجمعات این روز یکی از زنان شرکت کننده در تجمع صحبت کرد و مردم را به حمایت از کارگران گروه ملی و خواستهایشان فراخواند. بنا بر آخرین خبرهای مهدی آل میثم یکی از نمایندگان محبوب این کارگران امروز از مقابل منزلش دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شده است و این موضوع به خشم کارگران شدت بیشتری داده است و کارگران خود را برای تداوم گسترده تر اعتراض آماده میکنند. در تجمع اعتراضی این روز عبدالله درویشی از کارگران گروه ملی فولاد طی سخنانی گفت “مشکلاتمان حل نشده که الان اینجائیم، صدا و سیما دروغ میگه”.  کارگران گروه ملی در این روز با شعار “کارگران ایران، اتحاد اتحاد” کل کارگران را به همبستگی مبارزاتی علیه سرمایه داری وحشی حاکم  فراخواندند. دیگر شعارهایی که در این روز کارگران گروه ملی فولاد اهواز سر دادند عبارتند از “کارگر زندانی، دانشجوی زندانی ، آزاد باید گردد”، ” ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما”، “کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”، “تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی”، “نه تهدید، نه زندان، دیگه فایده ندارد”، “می ایستیم، می میریم، ذلت نمی پذیریم”. اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. در این روز کارگران با بلند کردن یکی از شعارهای جلیقه زردهای فرانسه، پیوند خودرا با اعتراضات کارگران و مردم فرانسه ابراز داشتند.

 

حزب کمونیست کارگری دستگیری میثم آل مهدی و دیگر کارگران را شدیدا محکوم میکند. این دستگیریها بدون تردید خشم و نفرت کارگران نسبت به حکومت مفتخوران اسلامی سرمایه دار را بیشتر دامن خواهد زد. جنبش دفاع از آزادی کارگران دستگیر شده و دفاع از خواستهای کارگران را باید همه جا گسترش داد. با گسترش اعتراضات باید جمهوری اسلامی را از این دستگیریها پشیمان کرد.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ آذر ۱۳٩۷، ١١ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …