اطلاعیه شماره ٢٩: میثم آل مهدی کارگر مبارز فولاد دستگیر شد! 

اطلاعیه شماره ٢٩
هم اکنون کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعلام کرد که میثم آل مهدی کارگر مبارز و سخنران پرشور در میتینگهای کارگران فولاد اهواز در مقابل درب منزل خود دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در ایران جنگ است. جنگی برای رفاه و آزادی و در مقابل سرکوب حکومت اسلامی در مقابل تحمیل فقر و نداری. از گوشه گوشه ایران صدای کارگران است که بلند است. هم اکنون در مقابل مجلس حکومت اسلامی کارگران در تهران کارگران تجمع کرده و با صدای بلند میگویند، منزلت معیشت حق مسلم ماست. اتحاد کارگر رمز پیروزی ما است.
در اهواز کماکان کارگران فولاد مبارزه میکنند و فریاد آزادی کارگران زندانی هفت تپه را سر میدهند و رژیم اسلامی ایران درمانده و عاجز باز به حربه دستگیری و سرکوب دست میبرد. این حربه نیز دیگر دردی از این حکومت درمانده و سرکوبگر و دزد درمان نخواهد کرد. مردم ایران بپا خاسته اند و حق خود را میخواهند و کارگران در راس این مبارزات پایه های حکومت را نشانه رفته اند.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی دستگیری کارگر مبارز میثم آل مهدی را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان هفت تپه و فولاد اهواز است.
از همه شما مردم آزاده در ایران و در همهجا دعوت میکنیم به این دستگیریها بهر طریق ممکن اعتراض کنید.
کمپین آزادی اسماعیل بخشی

اینرا هم بخوانید

جنبش قدرتمند علیه اعدام در مقابله با حکم اعدام شریفه محمدی.شریفه محمدی آزاد باید گردد

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری، زیست محیطی و معترض علیه اعدام در …