میثم علی قنواتی از کارگران زندانی فولاد اهواز آزاد شد

میثم علی قنواتی از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شد
تمامی بازداشت شدگان باید آزاد شوند

ظهر امروز ١٧ دیماه یکی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به اسم میثم علی قنواتی از بازداشت آزاد شد. آزادی میثم علی قنواتی را به او، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم. بدین ترتیب هم اکنون ٥ کارگر دیگر گروه ملی به اسامی طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی و غریب حویزاوی همچنان در بازداشت بسر میبرند. این کارگران از بیست و ششم آذر ماه بدنبال بیش از یکماه اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد اهواز بازداشت شده اند.

تمامی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز باید فورا آزاد شوند. پرونده های امنیتی بازداشت شدگان باید تماما بسته شود و به پیگرد ها و امنیتی کردن مبارزات کارگران باید فورا خاتمه داده شود.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

17 دیماه 1397

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …