نارضاتی۶۰ هزار نیروی کار خدماتی و سرایداران آموزش و پرورش از وضعیت حقوقها. حقوق ها یک میلیون کم شده

در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نیروی خدماتی و سرایدار در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند که نسبت به عدم افزایش حقوق هایشان اعتراض دارند.نیروهای سرایدار و خدمتگزار مدارس از کاهش یک میلیون از حقوق‌شان در فروردین ۱۴۰۱ خبر دادند . گفته اند تنها به اضافه شدن مبلغ یک میلیون تومان در سال گذشته به عنوان کمک هزینه معیشتی انجامید.خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به سپاه در این مورد گزارشی منتشر کرده است.

یکی از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش گفت: وقتی که آخر فروردین، حقوق‌ها را واریز کردند، شوکه شدیم چرا که یک میلیون تومانی که به عنوان اضافه کار برایمان می‌ریختند، حذف شده بود. این موضوع در حالی است که هنوز احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ صادر نشده است.

وی ادامه داد: از نیمه سال گذشته، پرداخت اضافه کاری به حقوق نیروهای خدمتگزار و سرایدار شروع شد و این پرداخت در شرایطی اضافه شد که نیروهای خدمتگزار آموزش و پرورش حقوق خیلی کم می گیرند. اینکه حقوق اکثر نیروهای خدمتگزار از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد بر اساس چه قانونی است؟

این نیروی خدمتگزار افزود: به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردیم و آنها گفتند که هیچکدام از نیروهای اداری در فروردین اضافه کاری نمی‌گیرند و این موضوع در حالی نیروهای خدماتی را شامل می شود که مگر نیروی سرایدار در ۱۵ روز عید تعطیلی دارد؟ مگر مرخصی می‌رود؟ از سوی دیگر در فروردین بازگشایی مدارس را داشتیم و باید مدارس را هر روز تمیز کرده، ضدعفونی، گندزدایی کنیم.

سعید عسکری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در واکنش به این موضوع گفته است:” مشاغل خدماتی از نیروهای زحمتکش آموزش و پرورش هستند و همزمان با افزایش های حقوقی که به سایر کارکنان دولت از جمله معلمان تعلق گرفته بود و این همکاران از آن بی بهره بودند، از سال گذشته نگرانی های زیادی درباره امور معیشتی این همکاران وجود داشت، لذا به دلیل محدودیت هایی که در قانون های بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت، تصمیم گرفته شد تا از طریق پرداخت اضافه کار به مشاغل خدماتی شاغل در آموزش و پرورش بتوانیم از خدمات آنان قدردانی کرده و بخشی از شکاف های حقوقی که بین آنان و سایر کارکنان به وجود آمده بود را جبران کنیم”.

روزنه: کاهش یک میلیونی حقوق های کارکنان خدماتی آموزش و پرورش، در کنار گرانی های سرسام آور هزینه های زندگی، گذران و معیشت هزاران نفر را با مشکلات جدی روبرو کرده است. دولت مدعی است که بعضا برای جبران این کاهش، اضافه کاری پرداخت شده است. در این میان دهها هزار نیروی کارکن در این بخش، به عدم شمول قانون و مصوبات آموزش و پرورش در مورد افزایش حقوق هایشان، معترضد. در اعتراضات معلمان روز پنجشنبه اول اردیبهشت در برخی شهرها، کارکنان خدماتی نیز به اعتراضات پیوسته بودند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …