نامه اسماعیل بخشی دادخواهی علیه ۴۰ سال بیحقوقی و سرکوب و شکنجه و اعدام است! این بیانیه را امضا کنید!

صدها هزار نفر بخاطر شکنجه و اعدام عزیزانشان شاکی خصوصی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و شکنجه گران حکومتند. هزاران فعال کارگری، فعال دانشجویی، فعالین معلمان، فعالین حقوق زنان،‌ محیط زیست، حقوق کودک و فعالین اجتماعی و سیاسی یا در زندانند یا زندانی بوده اند و علیه آنها پرونده ساخته اند و مانند شمشیری آنرا بالای سر آنها نگهداشته اند تا آنها را ساکت کنند. صدها کارگر و فعال اجتماعی بدستور قوه قضاییه شلاق خورده و یا علیه شان حکم شلاق صادر شده، تنها در هفت تپه و فولاد اهواز برای صدها فعال کارگری در ماهها و سالهای گذشته پرونده درست کرده اند. شعبه وزارت اطلاعات بعنوان حراست در کارخانه ها علیه کارگران جاسوسی مکنند و حتی کارگران را بازجویی میکند. اسماعیل بخشی در نامه به وزیر اطلاعات کیفرخواست همه مردم را اعلام کرده است. این کیفرخواستی علیه ۴۰ سال بیحقوقی مردم است. علیه اسیدپاشی ها و بیحرمت کردن میلیون ها زن است. کیفرخواستی علیه دخالت در زندگی خصوصی مردم و شنود مکالمات خصوصی اعضای خانواده با یکدیگر و بیحرمت کردن مردم است.

این نامه باید مانند باروت همه مردم را به جان حکومت بیندازد. همه این جنایت ها، همه این سرکوبگری ها باید پایان یابد. بطور مشخص باید:
– رسما و علنا اعلام شود که اسماعیل بخشی و سایر دستگیرشدگان هفت تپه و فولاد اهواز از هر اتهامی مبرا هستند.
– کلیه پرونده هایی که علیه فعالین عرصه های مختلف ساخته شده رسما و علنا مختومه اعلام شود.
– کلیه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و معلمان و دانشجویان زندانی و سایر فعالین زندانی فورا آزاد شوند.
– به دستگیری مردم معترض و امنیتی کردن اعتصابات و اعتراضات پایان داده شود.
– حق اعتصاب و اعتراض و تشکل به رسمیت شناخته شود.
– آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شود.
– کلیه نیروهای سرکوب از مراکز کار و تحصیل بیرون انداخته شوند.
– به دخالت در زندگی خصوصی مردم و شنود مکالمات پایان داده شود.
– آمران و عاملان شکنجه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و همه فعالین سیاسی و اجتماعی در طول چهل سال گذشته به جامعه معرفی و محاکمه شوند.

باید چنان موجی از همبستگی و اعتراض در سراسر جامعه شکل بگیرد که ارگان های سرکوب حکومت جرات نکنند حتی یک نفر را بخاطر اعتراض به شرایط غیر انسانی که به مردم تحمیل شده مورد بازخواست و دستگیری و اذیت و آزار قرار دهند.
لطفا این بیانیه را امضا کنید و دوستانتان را به امضای آن تشویق کنید.
https://telegra.ph/طومار-حمایت-از-اسماعیل-بخشی-01-14-2

??????

?تماس با ادمین جهت ثبت امضا
@adm_tamas

?کانال تلگرام انتشار امضاها
@hemayat_bakhshi

@M_Xiaban

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …