نفرت عظیم و گسترده در جامعه از اسلام موج میزند

علی معلمی اخیرا گفته “ما هم مثل طالبان، نماز را اجباری کنیم” و میگوید؛ «در جامعه امروز «دین‌داری و دین‌مدار بودن سخت است، دشمن با تمام قوا درصدد کارشکنی و کم‌رنگ کردن اعتقادات دینی مردم به‌ویژه جوانان است.» علی معلمی، عضو مجلس خبرگان است.
علی معلمی بزرگترین درد و شکست حکومت اسلامی در عرصه اسلامی کردن را برای هزارمین بار تکرار کرده است.
حکومت اسلامی با دایر کردن مساجد در محلهای کار، کارخانه ها، مدارس، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و با گماردن هزاران نفر حزب الهی و آخوند برای اجرای نماز موفق نشد. هزاران حوزه علمیه و مسجد با بودجه های کلان برایشان کارساز نبود. مردم به مسجد جذب نشدند. نمازهای جمعه هم که هر روز بی رونق تر میشود. اینها خوب میدانند که در ایران تحت حاکمیت آنها مردم هویت اسلامی را نپذیرفته اند.

دست رد به سینه نمازگزاران زده اند. بجای حضور در مساجد و نماز در اینستاگرام و تلگرام و دنیای مجازی حضور دارند.
نفرت عظیم و گسترده در جامعه از اسلام موج میزند. جنبش ضد اسلامی در برابر ارتجاع اسلامی روز بروز قویتر و به تعداد خداناباوران افزوده میشود. مردم از حکومت اسلامی و جنایات و انسان کشی و فساد و دزدی و چپاول این سیستم عمیقا متنفر شده اند.

میارزه برای آزادی و سوسیالیسم و خلاصی از شر حکومت اسلامی بسرعت بجلو میرود. مردم از هر دوره ای بیشتر و قویتر و آگاهانه تر اسلام را دفع میکنند. پرونده اسلامیت و بیا و برو آخوند ها توسط جنبش انساندوستانه و آزادیخواهانه در آخرین قدمهای بسته شدن است. هم اکنون چشم ها در سطح بین المللی و خاورمیانه به اعتراضات کارگران، معلمان و پیشروی های زنان در عرصه انقلاب زنانه و به تحولات سیاسی در ایران دوخته شده است.
قدرت اسلام سیاسی رو به افول است. مبارزه برای انسانیت و سوسیالیسم با قدرت تمام در جریان است.

اینرا هم بخوانید

کردستان سنگر انقلاب علیه جمهوری اسلامی- نسان نودینیان پاسخ می‌دهد

مندرج در ژورنال شماره ۷۶۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …