نگاه هفته: مجموعه اخبار و گزارشات هفته در شهرهای کردستان

در چندماه گذشته ما شاهد دستگیره های وسیع  و بستن دفاتر انجمن های زیست محیطی در تعداد زیادی از شهرها بوده ایم. حکومت اسلامی برای بسکوت کشاندن جامعه، سیاست احضار و دستگیری و احکام زندان وهمزمان بستن دفاتر نهادهای اجتماعی از جمله انجمن های زیست محیطی را پیش گرفته است. سیاست دستگیری های وسیع را باید با قدرت  اعتراض و مبارزه درهم شکست. حکومت اسلامی از ادامه و تدارم مبارزات در سطح سراسر و در کردستان میترسد. فعالین اجتماعی و از جمله فعالین زیست محیطی در چند سال گذشته نیروی فعال در دفاع از محیط زیست بوده اند. افشاگری انجمن های زیست محیطی علیه مافیای  تجاری غارت جنگلها خود نیز از فعالیتهای برجسته این نهادهای اجتماعی است. دفاع از محیط زیست سالم و فضای سبز بر میزان هوشیاری مردم در دفاع از خواستهای انسانی و حق برخورداری از محیط زیست سالم با فرهنگ ارتجاعی و ضد انسانی حکومت اسلامی که بر پایه توحش اسلامی و استثمار و شکاف طبقاتی و زیر پا گذاشتن حرمت انسانی استوار است، در تضاد  جدی است. فعالین زیست محیطی از شحصیتهای مهم اجتماعی و محبوب جامعه هستند باید از فعالیتهایشان، از انجمن هایشان و حضورشان در جامعه بدفاع برخواست. این نظام ضد انسانی قدرت مبارزه مردم را تجربه کرده است، خوب میداند با بالا گرفتن اعتراضات خیابانی و دستیابی مردم معترض به تشکل و شوراهای اعتراضی بساط حاکمیت ضد انقلابیش در کردستان پاکسازی و بیرون رانده میشوند. مبارزات مردم در کردستان در هماهنگی و همگامی با مبارزات سراسری قرار گرفته است و این خود فاکتور جدی در تقویت مبارزات اعتتراضی و سرنگونی طلبانه مردم است.

ابتکار جالب “برای کودکان” پیرانشهر بازدید از “مدرسە کودکان استثنایی قریشی پیرانشهر” است. به نظر من خبر برجسته این هفته در دی ماه 97 است. این نهاد دو ابتکار جالب را در دستور گذاشته اند. بازدید از “مدرسەی کودکان استثنایی قریشی پیرانشهر” و شرکت فعال در فستیوال معلولین. برجستگی و قابل توجهی این دو اقدام در متد و شیوه فعالیت این نهاد دیده میشود، “برای کودگان” قصد دارد از نیروی فشار به نیروی دخالتگر اجتماعی و موثر درجامعه تبدیل شود و با پرسپکتیف بالای اجتماعی فعالیتهای نهاد “برای کودکان” را هدایت کند.

 

انجمن محیط زیست “ولات” بوکان: فعالیت‌های زیست محیطی این انجمن با تخلیە یک اتاق پایان نمی‌یابد

انجمن محیط زیست / آژانس کُردپا: انجمن محیط زیست “ولات” بوکان در بیانیه‌ای پلمپ کردن دفتر این انجمن توسط مأموران شهرداری را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: انجمن ژینگەپارێزیی وڵات بە مدت بیش از چهار سال است بە همت فرزندان سبز اندیش در راستای ارتقای اهداف زیست محیطی، فرهنگ سبز و انسانی، توسعە پایدار، دفاع از زیست بوم منطقە، مبارزە با تخریب و چپاول منابع زیست محیطی و دفاع از صیانت اندیشە سبز در شهرستان بوکان گام برداشتە است. باتمامی موانع و سنگ اندازی‌ها، انجمن مسرانە از اهداف خود دفاع نمودە و توانستە است با برداشتن گام‌هایی استوار خود را بە عنوان یک سنت اجتماعی، در فرهنگ جامعە جای دهد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده، این تنش‌ها در چند ماه اخیر بە صورت قابل توجهی تشدید شدە و علی‌رغم حمایت مردمی و نهادها ، موسسه‌‌ها، NGOهای زیست محیطی و ادبی متاسفانە در یک موضع نا متمدنانە و غیر دمکراتیک اقدام بە تخلیە دفتر کار انجمن ژینگەپارێزیی وڵات کرده‌اند ، این امر تنها تخلیە و تلاش جهت تضعیف یک انجمن فعال و مردمی نیست، بلکە ناشنیدە گرفتن حمایت و خواسته‌های مردمی و قشر روشن فکر و مترقی جامعە می‌باشد.

انجمن ژینگەپارێزیی وڵات ضمن محکوم نمودن این اقدام مأموران شهرداری و سپاس و قدردانی از حمایت‌های مردمی و NGO ها در صحنە اعلام کرده است: فعالیت‌های زیست محیطی این انجمن با تخلیە یک اتاق پایان نمی‌یابد و اعضای آن مسرانەتر از قبل پایبند بە اهداف خود می‌باشند و نقطە بە نقطە این زیست بوم را فارغ از هر گونە مرزی با نام شهید شریف باجور بە میدان کارزار خود تبدیل خواهند نمود. ما این اعتماد و اطمینان خاطر را به تمامی ملتمان می‌دهیم که فرد به فرد جامعه در قالب یک انجمن ژینگه پارێزی، قد علم کردە و بە حراست از کیان خویش می‌پردازند.

این انجمن زیست محیطی در پایان تأکید کرده است: ما یقین داریم کە انجمن‌های سبز اندیش دیگر با نام و عناوین دیگر از گوشە و کنار سر بر خواهند آورد و پیشاپیش انجمن ژینگەپارێزیی وڵات حمایت قاطع خود را از آنها اعلام می‌دارد و از تمامی افراد جامعه تقاضا دارد که به صفوف انجمن‌های زیست محیطی بپیوندند و این واقعیت را در خود بپرورانند که در آینده تخریبات زیست محیطی، زیست بوم را به سوی نابودی نیل می‌دهد و لازم است از هم اکنون با سازماندهی خود با این آسیب جهان شمول مبارزه کنند.

روز چهارشنبه دوازدهم دی‌ماه، مأموران شهرداری وسایل دفتر انجمن محیط زیست “ولات” بوکان را بیرون ریخته و دفتر را پلمپ کردند.

این اقدام مأموران شهرداری در زمان جلسه عمومی انجمن محیط زیست “ولات” بوکان صورت گرفته بود.

 

احضار فرهاد محمدی وکیل دادگستری به ستاد خبری اطلاعات

فرهاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد اطلاعاتی انتقال یافت. فرهاد محمدی، طی ماه‌های اخیر چندین بار به اداره اطلاعات سنندج احضار و در رابطه با فعالیت‌هایش مورد بازجویی قرار گرفته بود.

 

تجمع اعتراضی مردم شهرستان ربط

١٥دی – تجمع اعتراضی جمعی از مردم شهرستان ربط در آذربایجان غربی به دلیل عملکرد بسیار بد اداره‌ آب و نداشتن سیستم فاضلاب.

 

جان‌باختن یک کولبر به دست نیروهای نظامی در مرز ارومیه

شلیک مستقیم نیروهای نظامی مستقر در مرز ارومیه به سمت شماری از کولبران در این منطقه به جان‌باختن یک کولبر اهل محال صومای برادوست منتهی شد.  روز پنج‌شنبه ١٣ دی‌ماه ١٣٩٧، گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی صومای برادوست در مرز ارومیه مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند و شلیک این نیروها منجر به جان‌باختن یک کولبر به نام “یعقوب (کامیان) نیک‌سیرت” اهل روستای “جوجهی” از توابع محال صومای برادوست ارومیه گردیده است.

 

دستگیری ها

“مهدی کانی سوری و بارزان بابکری” اهل روستای “کانی سور” از توابع شهرستان بانه توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردیدند.

پانزدهم دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی از اداره اطلاعات سنندج به منزل شخصی دو فعال اجتماعی به نام‌های “راشد منتظری” فعال محیط زیست و “حسین کمانگر” زندانی سیاسی سابق در کامیاران مراجعه و آنان را بازداشت کرده‌اند.

پانزدهم دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی از اداره اطلاعات سنندج به محل کار “عیسی فیضی”، فعال محیط زیست در خیابان “الک شهر” کامیاران یورش برده و او را بازداشت کرده‌اند.

شانزدهم دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی به اداره محیط زیست کامیاران یورش برده و آمانج قربانی کارمند این اداره و فعال محیط زیست را بازداشت کرده‌اند. نیروهای اطلاعاتی این کارمند اداره محیط زیست کامیاران را در مقابل چشمان همکارانش مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند و در حین بازداشت وی از چشم‌بند استفاده کرده و او را با خود برده‌اند.

شانزدهم دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی به محل کار “بختیار کمانگر” یورش برده و وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کرده‌اند.

 

مرگ سومین کولبر بر اثر سرما در سال ٩٧

پانزدهم دی‌ماه، “یوسف (زانیار) محمدی اصل” اهل پیرانشهر در ارتفاعات مرزی “کانی خدا” این شهرستان به دلیل سرمازدگی جان سپرد.

 

گزارش جلسه هفتگی”برای کودکان”-پیرانشهر-یکشنبه ۹ دی ۹۷

جلسە این هفتە بە ارائە ترجمە از سوی دو تن از اعضای کمیتە هنر و ادبیات اختصاص یافت:

معرفی کتاب (مجموعە داستان) “استنلی”،اثر جف براون(نویسندەی شهیر آمریکایی ادبیات کودک) و خوانش ترجمە بخشی از کتاب “استنلی کاغذی” توسط گلاویژ درویش پور(کارشناس ارشد ادبیات فارسی)

ارائە ترجمە بخشی از کتاب “موش شهری و موش روستایی” توسط ژانیا رسولی(کلاس چهارم دبستان).

جلسات هفتگی”برای کودکان”روزهای یکشنبه ۳/۳۰ تا ٥ عصر در کافه کتاب اندیشه پیرانشهر برگذار خواهد شد. حضور برای همه علاقمندان به حوزه مسایل کودکان آزاد است.

 

بازدید “برای کودکان” از “مدرسەی کودکان استثنایی قریشی پیرانشهر

طی هفتە گذشته، دوتن از اعضای تشکل برای کودکان با هدف اطلاع از وضعیت و ایجاد همکاری، از این مدرسه بازدید بعمل آورده و ضمن آن بازیهایی با توجه به تواناییهای کودکان با آنها انجام شد که امید است این دیدار آغاز یک همکاری پایدار و جدی باشد. لازم به ذکر است که این مدرسه تنها مدرسە کودکان استثنایی در سطح شهرستان بوده که دارای ۹٥ دانش آموز در سه مقطع (آمادگی،ابتدایی و پیش حرفەای)است. متاسفانە این مدرسە نیز مثل بیشتر مکانهای آموزشی و مدارس دیگر دارای مشکلات عدیدەای است کە آموزش و پرورش تاکنون هیچ گونه برنامه و یا تصمیم جدیی نسبت به آن اتخاذ نکرده است.

عمده ترین مشکلات این مدرسه عبارتند از:

۱.کمبود فضای آموزشی و محیط مورد نیاز

۲.کمبود فضای ورزشی مناسب

۳.کمبود شدید نیروی انسانی،اعم از مربی بهداشت،مربی ورزشی،گفتار درمانگر،فیزیوتراپیست،کاردرمانگر و مشاور. این در حالی است که این کودکان با توجه به شرایط ویژەشان،نیاز بە رسیدگی،توجە و امکانات مناسبی دارند و این خدمات پایەای ترین و در عین حال ضروری ترین نیاز این کودکان است.

برای کودکان”ضمن اینکه ارائە خدمات و تجهیز چنین مراکزی را از وظایف ارگانهای مربوطه و دولت میداند،آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با این مدرسه اعلام می کند.

به امید تحقق جهانی شایستە انسان

“برای کودکان” – دی ماە ۱۳۹۷

 

رهایی ۲ زندانی‌ در ارومیه از اعدام/ ۵ تن در بوشهر نجات یافتند

دو زندانی متهم به “قتل” محبوس در زندان ارومیه با پرداخت دیه و رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. همچنین رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت که طی ۹ ماهه سال جاری ۵ زندانی محکوم به اعدام در این استان از مرگ رهایی یافتند.

 نسان نودینیان

ایسکرا ۹۷۰

 

 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …