نگرانی محجوب:امیدوارم فردا در کارون شاهد تکرار اتفاقات هفت‌تپه نباشیم

محجوب:دبیرکل خانه کارگر حکومت در آئین افتتاح خانه کارگر دزفول، گفته است:” این خانه‌ای که امروز نشسته‌ایم و بنیانش را پی‌ریزی می‌کنیم، به خاطر این است که آنچه را در هفت‌تپه امروز شاهد هستیم، فردا در کارون شاهد نباشیم”.سخنان وی برگرفته از ایلنا ضمیمه است. روزنه
 
گزارش ایلنا،محجوب دزفول و حوزه این شهرستان با سابقه کشاورزی و صنعتی همواره با مشکلاتی برای کارگران مواجه بوده، امیدوارم با افتتاح خانه کارگر ، گامی در مسیر کم کردن مشکلات کارگری برداشته شود.
 
اگر دزفول ۶۰ هزار بیمه‌گذار اصلی دارد، ولی حدود ۲۰۰ هزار نفر باید از خدمات بیمه‌ای و حمایتی بهره‌مند باشند که آمار بالایی است و توجیه پذیر بود که ما با افتتاح و راه‌اندازی خانه کارگر موافقت کنیم تا در خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی و مهارتی، رفاهی و مشاوره‌ای به این جمعیت بزرگ کمک کنیم.
 
در مورد زندگی توده‌های ضعیف و مزدبگیر جامعه، در جلسات غیرعلنی مجلس هم گفتیم که چه حقوق کارگر و چه حقوق مستمری بگیران قابل تطبیق با هزینه نیست. امروز شاخص نابرابری در اقتصاد به سمت طبقات ثروت‌مند و دارا گردش می‌کند و این از نظر اجتماعی خبر بد و مأیوس‌کننده‌ای است؛ همه باید عدالت را بپذیریم، صدقه و کمک از کسی نمی‌خواهیم، فقط می‌گوییم حقوق کارگر و کارمند آن گونه که حقش است باید داده شود.
 
حقوق‌بگیران ما تحت فشار اقتصادی هستند، ولی این فشار یکطرفه است و شامل ثروت‌مندان نمی‌شود و این تورم برای ما عذا و برای ثروتمندان جشن است. هیچکس حق ندارد در مورد تورم کوچک‌نمایی کند. بین تورم عددی و سایر تورم‌ها تفاوت قائل هستیم؛ آنچه حس می‌شود برای ما معتبر است نه عدد و ارقام. تورم مؤثر در زندگی کارگران بیداد می‌کند؛ تورم در غذا عدد بالای ۵۰ را نشان می‌دهد و این عدد تکان‌دهنده است.
 
 این خانه‌ای که امروز نشسته‌ایم و بنیانش را پی‌ریزی می‌کنیم، به خاطر این است که آنچه را در هفت‌تپه امروز شاهد هستیم، فردا در کارون شاهد نباشیم.
خوزستان از تمام استان‌های ما در زمینه صنعت و کار افضل است، ولی مشکلات زیادی هم دارد. از مسئولین ملتمسانه می‌خواهم کارگران دزفول، خوزستان و ایران را برای احقاق حقوقشان یاری کنند.
 
 امیدوارم خانه کارگر دزفول، صدای کارگران منطقه باشد تا حقی از کسی ضایع نشود و از تک تک کارگرانی که در آماده‌سازی این ساختمان کمک کردند، تشکر و تقدیر می‌کنم.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …