هفدهمین روز اعتراض قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد اهواز. خانواده ها وارد میدان شدند

امروز پنجم آذرماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هفدهمین روز اعتراضات قدرتمندشان همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری تجمع کردند و در سطح شهر دست به راهپیمایی زدند. راهپیمایی پرشور کارگران در خیابانهای شهر اهواز با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضورگسترده مأموران انتظامی و پلیس ضدشورش انجام گرفت و کارگران با صف قدرتمند خود از سدهای نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش گذشتند و به خیابانهای مرکز شهر رفتند. حضور خانواده های کارگران شور دیگری به مارش کارگران داد و مشوقی بود که زنانی که شاهد این راهپیمایی بودند به تجمع کارگران بپیوندند.

 

کارگران با شعار نه تهدید، نه زندان، هیچ سودی ندارد پاسخ سرکوبگری های حکومت را دادند و فریاد شعارهای آنها در خیابان های اهواز طنین انداخت. یک وجه مهم اعتراض امروز کارگران گروه ملی پیام همبستگی آنان به تمام کارگران ایران و کارگران نیشکر هفت تپه بود. از جمله کارگران گروه ملی با شعار “کارگران ایران اتحاد، اتحاد” کارگران در سراسر  کشور را به اتحاد سراسری فراخواندند. همچنین با شعارهای “زندانی هفت تپه، آزاد باید گردد”، “فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد” همچنان محکم در کنار کارگران نیشکر هفت تپه ایستادند و بر تداوم اتحاد و همبستگی تاکید کردند. شعارهای دیگر کارگران فولاد در این روز عبارت بودند از: “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می جنگیم، می جنگیم”، “خوزستان می میرد، ذلت نمی پذیرد”، “کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد”.

 

کارگران اعلام کردند که فردا سه شنبه ساعت ۸ صبح بار دیگر در مقابل استانداری دست به تجمع خواهند زد و بدینطریق عزم راسخ شان را برای تداوم اعتصاب و اعتراض خود اعلام کردند.

 

حزب کمونیست کارگری از اعتصابات و تجمعات اعتراضی ده هزار کارگر هفت تپه و فولاد اهواز قاطعانه حمایت میکند، بر حضور وسیع خانواده ها در تجمعات کارگران تاکید میکند و کلیه کارگران، معلمان، دانشجویان و تشکل ها و نهادها مختلف آزادیخواه را به حمایت از آنها فرامیخواند. این اعتصابات فضای جامعه را بشدت تعرضی تر کرده و الگوی تازه ای مقابل کل جنبش کارگری داده است. حزب بر ایجاد شوراهای کارگری در مراکز مختلف و اعتصابات سراسری تاکید میکند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٥ آذر ۱۳٩۷، ٢٦ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …