هلاکت رئیسی و منفعت نظام – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

جعفر منتظری رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی گفت که در طول مدت عمر رژیم حوادثی از قبیل مرگ رئیسی کم نداشته‌ایم و هرچند اینها هزینه‌های سنگینی به نظام تحمیل کرد؛ اما در مجموع به نفع انقلاب تمام شد. وی مرگ رئیسی را در امتداد مرگ بهشتی، رجایی و باهنر و “فرماندهان، بزرگان ارتش، روحانیون و سپاه” قلمداد کرد و گفت “این هزینه‌ها برای نظام دستاوردهای ارزشمندی داشت. او همچنین گفت که “رئیسی، برخلاف برخی دیگر از مسئولان، جمهوری اسلامی و اوامر خامنه‌ای را یک جا پذیرفته بود و اظهار امیدواری کرد “ان‌شاءالله مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری بابصیرت، حزم و دوراندیشی بتوانند جایگزین مناسبی را انتخاب کنند.”

این سخنان بیش از هر چیز نشانه سردرگمی منتظری در قبال به هلاکت رسیدن رئیسی است. در اینکه افراد بسیاری در سطوح بالای رژیم آماده احراز مقام ریاست‌جمهوری رژیم هستند شکی نیست. مسئله اینجاست که مضحکه انتخاباتی در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و به دنبال انقلاب زن زندگی آزادی که موجب انشقاق و تشتت بیشتر در صفوف رژیم و بالاگرفتن رقابت و کشمکش جناح‌ها و باندهای رقیب گشته، معضلی نه برای مردم؛ بلکه برای سران و رهبران رژیم و شخص خامنه‌ای بوده است.

مسئله، حفظ توازن قوا میان جناح‌های رژیم در حین حفظ برتری بلامنازع خامنه‌ای است. هر شخصی که به مسند ریاست‌جمهوری رژیم گمارده شود، ولو مانند رئیسی قاتل فاقد شخصیت و گوش‌به‌فرمان خامنه‌ای باشد، بنا بر ساختار جناحی و باندی که ذاتی رژیم و جنبش اسلام سیاسی است پتانسیل رودررو قرارگرفتن با خامنه‌ای و در نتیجه تشدید کشمکش‌های درونی رژیم را دارد. این صف‌بندی‌ها و تقابلات، همانطور که منتظری تلویحاً اشاره می‌کند، در مواردی، و شاید از جمله همین مورد اخیر، حتی منجر به حذف فیزیکی طرف مقابل می‌گردد.

مخاطب ان‌شاءالله گفتن و آرزوی بصیرت کردن رئیس دیوان عالی، خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم‌اند. آرزوی منتظری بیان دعای از سر ترس و نماز وحشت سران رژیم از افزایش تنش و تشتت در صفوف خود و شعله‌ور گشتن انقلاب جاری و خیزش مجدد توده‌ای مردمی است که مترصد سرنگونی حکومت اسلامی و به پیروزی رساندن انقلاب جاری هستند. انقلاب این آرزویشان را نیز به گور خواهد سپرد.

اینرا هم بخوانید

مرگ رئیسی در غزه و انقلاب جاری در ایران – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …